Biuro Związku czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7-14
Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Start

Notatka ze spotkania z Zarządem GAZAP odbytego w dniu 21.06.2024 r.

W dniu 21.06.2024 r. odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych działających w GAZAP
z Przedstawicielami Zarządu w osobach Pan Adam Leszkiewicz, Pan Hubert Kamola oraz Pan Andrzej Skwarek. Spotkanie dotyczyło ogólnej kondycji Spółki oraz planowanych działań naprawczych.

Na wstępie Pan Adam Leszkiewicz zaznaczył, że sytuacja Grupy Azoty jest nadal zła. Wskazał, że nadrzędnym celem jest utrzymanie płynności finansowej, gwarantującej możliwość optymalizacji ponoszonych kosztów działalności. Zostały wypowiedziane wszystkie umowy sponsoringowe. Zmniejszono również ilość członków rad nadzorczych w spółkach zależnych ze 120 do nieco ponad 90.

Na chwilę obecną zawarte jest porozumienie z bankami do końca lipca, natomiast trwają zaawansowane prace nad planem restrukturyzacji Grupy Azoty oraz podpisaniem umowy długoterminowej z bankami.

Prezes w dalszej części swojej wypowiedzi podkreślił konieczność dalszych synergii w wielu obszarach działalności Spółki. Zostały powołane zespoły do wypracowania koncepcji funkcjonowania spółek serwisowych i centrum usług wspólnych. Szczegółowych informacji nam nie przedstawiono.

Zakomunikowano o planach wypracowania wspólnie z organizacjami związkowymi ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla całej Grupy Azoty. Trwają również prace nad pakietem wspierającym dla osób, którym do wieku emerytalnego brakuje maksymalnie 2 lata, szczegółów nie przedstawiono.

Na tym spotkanie zakończono.

  • Odsłon: 272

Related Articles