Bez dewidendy PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
piątek, 10 kwietnia 2015 07:49
Posiadacze akcji Grupy Azoty nie będą jednak mieli udziału w zyskach z 2014 roku. To sprzeczne z deklarowaną przez spółkę polityką dywidendową. Jak tę zmianę tłumaczy zarząd?

Władze Grupy Azoty zdecydowały, że będą rekomendować akcjonariuszom spółki, by cały jej ubiegłoroczny zysk został przeznaczony na kapitał zapasowy. Chodzi o 214,6 miliona złotych.

"Zarząd spółki, pomimo deklarowanej w polityce dywidendowej wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, rekomenduje, aby osiągnięty w 2014 roku zysk netto w całości pozostawić w spółce, przeznaczając go na finansowanie bądź współfinansowanie projektów opisanych w strategii na lata 2014-2020" - czytamy w komunikacie Grupy Azoty.

 20150410 kurs akcji
 Taki krok może być zaskoczeniem dla posiadaczy akcji, którzy w ubiegłym roku z zysku za 2013 rok podzielili między siebie 19,8 miliona złotych, co dało dywidendę w wysokości 20 groszy na akcję.

Grupa Azoty ma jednak przed sobą spore inwestycje. Pod koniec marca spółka poinformowała, że zamierza zainwestować 1,7 miliarda złotych w Policach. Do 2019 roku zostanie tam wybudowana najnowocześniejsza w Europie instalacja do produkcji propylenu.

Spółka zakłada, że inwestycja docelowo zwiększy przychody Grupy Azoty do około 2 miliardów złotych rocznie.

Spółka w 2014 roku odnotowała 231,35 miliona złotych skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 676,95 miliona złotych zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 roku wyniósł 214,63 miliona złotych 44,12 miliona złotych rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

 
Wielkanoc PDF Drukuj Email
Wpisany przez adm   
środa, 01 kwietnia 2015 07:32
Wielkanoc 

 W zgodzie z naturą, zaprzeszłym prawem,
I odwiecznym cyklem przywracania życia.
Na progu wiosny stają Święta Wielkanocne,
Dając spełnienie planowanym sprawom.

 

 Życzymy nowego wypełnienia
wszystkich dążeń i nadziei.
Życzymy słonecznych Świąt.
Zarząd MO ZZIT
 
ZAPRASZAMY DO JASZOWCA PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 31 marca 2015 07:36

Zapraszamy do Jaszowca
Turnus rekreacyjny dla członków ZZIT od 10 do 14 czerwca.
Zapisy wg kolejności zgłoszeń w biurze związku.

 
OPINIA ZZIT W SPRAWIE WYDZIELENIA 30 PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 17 marca 2015 07:18

OPINIA ZZIT W SPRAWIE PROPOZYCJI WYDZIELENIA Z ZUZP NIEKTÓRYCH STANOWISK PRACY
Opinia przedstawiona została pracodawcy pismem z dnia 6.03.2015 roku.

W związku z otrzymaniem propozycji treści Protokołu Dodatkowego nr 29 zauważamy, że istotą treści zmian w ZUZP jest wyłączenie części pracowników Zakładów z obowiązujących w ZUZP zasad wynagradzania.
Stwierdzamy, że proponowane Protokołem Dodatkowym nr 29 zmiany do ZUZP są w sprzeczności obowiązującym Prawem Pracy i zasadami wynagradzania zapisanymi w ZUZP, dlatego też nie mogą być zaakceptowane w przedstawionej treści.
Poniżej przedstawiamy niektóre wady prawne proponowanych zmian.
- Po pierwsze, wyłączenie zasad wynagradzania zapisanych w ZUZP dla części pracowników nie ma podstaw prawnych. Art. 239, §1 Kodeksu Pracy mówi o wyłączeniu części pracowników z zapisów ZUZP traktowanego jako całość, a nie wyłączeniu obowiązywania części zapisów ZUZP dla części pracowników, a jest to zasadnicza różnica. Zapis Art. 239, §1 Kodeksu Pracy zapewnia spójność zasad wynagradzania i warunków pracy w przedsiębiorstwie, bo jako zasada, ZUZP jest całością regulacji pracy i płacy w przedsiębiorstwie.
- Po drugie, wbrew obiegowej opinii i przekonaniu pracodawcy, nie tylko warunki ekonomiczne ale i normy prawne nie pozwalają pracodawcy na dowolne kształtowanie wynagrodzeń pracowników.
Pracodawcę obowiązują, co najmniej, zasady wynagradzania zapisane w Art.78 oraz 771 i 772 Kodeksu Pracy. Zasady te powinny być uzgodnione z organizacjami związkowymi i ogłoszone. Zwracamy uwagę na fakt, że nawet w gałęziach pracy, w których nie obowiązują układy zbiorowe pracy, regulacje warunków pracy i płacy powinny być skonsultowane z organizacjami związkowymi - Art. 21 Ustawy o związkach zawodowych.
- Po trzecie, dowolność kształtowania wynagrodzenia części pracowników, dla których dokonano już wyceny pracy, co zostało usankcjonowane odpowiednią pozycją ich stanowiska pracy w tabeli wynagradzania ZUZP, oznacza rezygnację z tej wyceny pracy i uznanie jej za błędną. Prawidłowym działaniem w tej sytuacji powinno być wznowienie negocjacji nad ponowną wyceną stanowisk pracy dla grupy pracowników zaproponowanych przez pracodawcę. Brak tego działania, przy wyraźnej zmianie (w górę) wysokości wynagradzania dla zaproponowanej przez pracodawcę grupy pracowników, grozi oskarżeniem pracodawcy ze strony osób, których praca została podobnie wyceniona a nie podniesiono im wynagrodzenia, bo osoby te nie zostały wyłączone z zasad ZUZP, o nierówne traktowanie w zatrudnieniu , o czym mówi Art. 183b Kodeksu Pracy. Tym bardziej, że brak jest, ze strony pracodawcy odpowiedniego uzasadnienia takiego zróżnicowania stawek w jednej kategorii taryfikatora.
Tadeusz Darczuk

 
RADA PRACOWNIKÓW PRACUJE PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
poniedziałek, 16 marca 2015 13:27

W dniu 13 marca 2015 r. Rada Pracowników spotkała się w celu wydania opinii do proponowanych przez pracodawcę zmian w obszarze Dyrektora Produkcji w strukturze organizacyjnej i planie zatrudnienia Zakładu Mocznika i Melaminy w Wydziale Mocznika. Zmiany polegałaby na utworzeniu nowej komórki organizacyjnej dla potrzeb funkcjonowania nowobudowanej instalacji produkcji stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu (tj. PULGRAN -mocznik l00% , PULGRAN S -mocznik 65% I siarczan amonu 35% , PULGRAN S -mocznik 50% I siarczan amonu 50%). Instalacja zlokalizowana będzie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a planowane zakończenie prac i uruchomienie instalacji zgodnie z harmonogramem przewidziane jest na pierwszy kwartał 2015 roku.
Konieczność wyodrębnienie organizacyjnego ww. instalacji wynika z zapewnienia warunków organizacyjnych koniecznych do uzyskania ulgi i uznania dochodu uzyskiwanego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej za dochód podlegający zwolnieniu z opodatkowania.
W strukturze organizacyjnej Pionu Procesów Produkcyjnych w Wydziale Mocznika zostanie utworzona nowa komórka - Instalacja produkcji nawozów stałych „Pulgran" /PPM1P/, dla której przewiduje się utworzenie kilkunastu nowych etatów.
W spotkaniu uczestniczyli oraz wyjaśnień udzielili: Pan Robert Cieślak – Dyrektor Pionu Procesów Produkcyjnych, Pan Dariusz Minda – Szef Biura Logistyki, Pan Krzysztof Bachan - Kierownik Działu Administracji Kadrowej oraz Pan Jacek Sałek przedstawiciel służb Głównego Specjalisty ds. Organizacji.
Kolejne spotkanie Rady Pracowników w przedmiotowej sprawie zaplanowano na dzień 23.03.2015 r.
Katarzyna Głuszyńska

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 107
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Odsłon : 193253

ZALOGUJ SIĘValid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma