Pracujesz z rakotwórczymi substancjami? Chcą zmienić prawo PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 18 października 2016 11:41

Ministrowie pracy krajów UE uzgodnili w czwartek w Luksemburgu przepisy, których celem jest wzmocnienie ochrony pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami w miejscu pracy. Szacuje się, że nowotwory to powód 53 procent zgonów z przyczyn związanych z pracą.

Nowe prawo

Nowe prawo ma zmienić dyrektywę z 2004 r., która nakłada na pracodawców obowiązek oceny ryzyka związanego z narażeniem pracowników na działanie określonych substancji rakotwórczych i przeciwdziałania mu.

Dla 11 najważniejszych czynników chemicznych, których listę opracowano na podstawie konsultacji z naukowcami, pracodawcami, pracownikami i inspektorami pracy, ustalone zostaną limity. Wartości te mają określać dopuszczalne stężenie obecnych w powietrzu rakotwórczych substancji chemicznych w miejscu pracy.

Substancje na liście

Na listę mają zostać wpisane: krzemionka krystaliczna w formie pyłu respirabilnego, 1,2-Epoksypropan, 1,3-Butadien, 2-Nitropropan, akryloamid, bromoetylen, związki chromu (VI), tlenek etylenu, hydrazyna, o-Toluidyna i ogniotrwałe włókna ceramiczne (RCF)Dyrektywa ma zmienić też limity stężenia monomeru chlorku winylu (VCM) i pyłu drewna twardego.Wprowadzone zostaną minimalne wymagania dotyczące eliminacji i ograniczania wszystkich substancji rakotwórczych i mutagenów. Pracodawcy będą musieli dokonywać oceny ryzyka związanego z narażeniem pracowników na działania szczególnych substancji kancerogennych i mutagenów. Jeśli takie zagrożenia istnieją, pracodawca będzie musiał podjąć środki zapobiegawcze.

Wymóg zastępowania

Dyrektywa ma wprowadzić też wymóg zastępowania - jeśli jest to technicznie możliwe - niebezpiecznych chemikaliów substancjami, które nie stwarzają zagrożenia albo są mniej groźne.Z propozycją wprowadzenia takich zmian w unijnym prawie Komisja Europejska wystąpiła w maju br. Zapowiedziała też wówczas analizy dotyczące innych rakotwórczych czynników chemicznych i przedstawienie kolejnych propozycji przepisów do końca 2016 r.KE uważa, że wprowadzenie dopuszczalnych wartości dla tych substancji przyczyni się do zmniejszenia liczby przypadków nowotworowych chorób zawodowych. Szacowano, że zmiana przepisów pomoże ocalić życie 100 tysiącom osób w ciągu 50 lat.

Jako przykład substancji o szczególnie szkodliwym oddziaływaniu w miejscu pracy KE podawała krzemionkę krystaliczną w formie pyłu respirabilnego, który może powstawać w trakcie prac górniczych, wydobywczych, drążenia tuneli albo wskutek cięcia, kruszenia i rozdrabniania materiałów zawierających krzem (beton, cegły czy skały).

Kontrola firm

Niektóre firmy ściśle kontrolują stężenie tej substancji w powietrzu w miejscu pracy, jednak pozostaje ona główną przyczyną chorób płuc, takich jak krzemica i rak płuc. Komisja szacowała, że na szkodliwe działanie tego pyłu narażonych jest w UE 5,3 mln pracowników. Proponowana dopuszczalna wartość dla tej substancji to 0,1 mg na metr sześcienny.Według dyplomatów ministrowie państw UE poparli projekt przepisów w wersji proponowanej przez KE bez większych zmian. Część państw wskazywało, że chciałoby bardziej ambitnych limitów co do niektórych chemikaliów.

 
Skład Komisji Rewizyjnej PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 18 października 2016 11:37

Dnia 18.10.2016 r.  ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna MO ZZIT w  składzie:

Przewodniczący - Jacek Dobrowolski

Wiceprzewodniczący - Robert Szymański

Członek Komisji - Małgorzata Moryc

Członek Komisji - Adam Podkoscielny

 
NASZ KAPITALIZM PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisany przez bzzit   
środa, 12 października 2016 06:29

My pracujący w Zakładach Azotowych, w różnym stopniu to wyrażając,  mamy satysfakcję  z pracy w firmie na zewnątrz dobrze postrzeganej.  W otaczającej nas licznej strukturze pracy, mając oczywiście świadomość wielu niedogodności wiemy, że pracujemy w dobrym przedsiębiorstwie. Nie ma organizacji doskonałej. Wszystko tworzone  przez niedoskonałych ludzi, niesie znamiona błędów.  Dlatego w systemie organizacji pracy doskonali się i później wdraża elementy  naprawcze.                                                                    

Myślę, że przyszedł czas by popatrzeć na naszych kolegów,  którzy wiele lat temu oderwani zostali od macierzy i niemal na siłę rzucono ich do pięknie wówczas nazywanych spółek córek.  Cóż to za hipokryzja tak nazywać twory, które ze znaną miłością macierzyńską nie mają nic wspólnego.  Dzisiaj już o naszych przyjaciołach ze spółek przestaliśmy myśleć, ale oni cały czas z uwagą patrzą na nasze sprawy. Czy możemy jakoś pomóc?

Spółka KOLZAP została założona w 2004 roku. Pamiętam entuzjastyczne argumenty przekazywane pracownikom przez organizatorów akcji powołania spółki.  Pamiętam protesty i obawy pracujących w dawnym Zakładzie Kolejowym.  Z góry zaplanowaną akcję doprowadzono do powołania spółki.  Później z roku na rok widziałem pogarszające się tam  warunki pracy i płacy w porównaniu z tymi w naszej firmie. A tak w ogóle jaki był sens założenia tej spółki. Na naszym rynku wszystkie te usługi transportu kolejowego tak czy inaczej muszą być realizowane. Więc spółka matka za to zawsze ponosi i będzie ponosić koszty. Nie ma i nie będzie żadnej konkurencji, która by mogła to robić lepiej lub taniej.  Do ogólnych kosztów przewozu, utrzymania w sprawności taboru i kosztów osobowych, dzisiaj doliczyć trzeba koszty utrzymania spółki, oraz wymagania co do realizacji zysku przez drugiego wspólnika.  Wcale też nie jestem pewien czy zaangażowanie spółki córki do należytej i terminowej konserwacji maszyn i urządzeń kolejowych jest naprawdę na dostatecznym poziomie.  Najbardziej uderzył mnie fakt, że w 2013 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uniemożliwiło pracującym w KOLZAP możliwość wyboru przedstawiciela załogi do Rady Nadzorczej. Złamano ideę reprezentatywności załogi w zarządzaniu firmą.  Złamano słowo, które składano przed powołaniem spółki.  Proszę autorów o wyjaśnienie tego aktu niesprawiedliwości społecznej.  W tym przypadku nawet idea kapitalizmu nie przystoi uchwalającym ten nowy zapis § 18 Umowy Spółki.  Trzeba dbać o trwałość prawa, bo to sprzyja wiarygodność zarządzających.  Czas najwyższy to naprawić.  Dla dobra wspólnego trzeba zmienić ten nieszczęsny zapis dając szansę na możliwość współdecydowania pracujących na pomyślność firmy.

Z uwagą przypatruję się też nowej strukturze MEDICAL, która w cudowny sposób wyszła spod kurateli GA PUŁAWY. Wszyscy życzymy pomyślności na tej  nowej drodze życia. Z wielką radością patrzę na coraz to większą efektywność finansową spółki. Ale jak się to ma do stagnacji w zarobkach pracujących na pomyślność i dobre imię spółki  – od co najmniej trzech lat płace utrzymują się na jednakowym poziomie.  Tutaj można udzielić podpowiedzi dla zarządzających tą Spółką Pracowniczą,  że sprawiedliwość -  to znaczy dawać ludziom to na co zasługują.

Mamy jeszcze wiele do naprawy!

Władysław Papuga

 
NOWY ZARZĄD ZZIT PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisany przez bzzit   
niedziela, 02 października 2016 09:38

Na piątkowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Delegaci MO ZZIT wybrali nowy Zarząd w składzie:

 1. GŁUSZYŃSKA KATARZYNA
 2. KRAWCZYŃSKA EWA
 3. KUCZYŃSKI MAREK
 4. MAZUREK PAWEŁ
 5. NOWAK ANDRZEJ
 6. OZGA ANNA
 7. PAJEWSKI TOMASZ
 8. STEFANIAK GRZEGORZ
 9. WYSKWAR RENATA

 

KOMISJA REWIZYJNA W SKŁADZIE:

 1. DOBROWOLSKI JACEK
 2. MORYC MAŁGORZATA
 3. PODKOŚCIELNY ADAM
 4. SZYMAŃSKI ROBERT

 

Przewodniczącym MO ZZIT został: PAPUGA WŁADYSŁAW

 

 

 
ODPOWIEDŹ RADY PRACOWNIKÓW PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisany przez bzzit   
środa, 28 września 2016 12:59

nastr1

str3

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 128
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Odsłon : 389463
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma