Biuro Związku czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7-14
Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Start

Spotkanie Pani Poseł Marty Wcisło z przedstawicielami organizacji związkowych działających w ZAP

W dniu 05.06.2024 r. w Grupie Azoty Puławy w Puławach, na zaproszenie Pani Poseł Marty Wcisło, odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji związkowych działających w ZAP. Uczestnikiem spotkania był także Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Andrzej Ścibior.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność, mimo że zostali zaproszeni, nie przyszli na spotkanie.

Tematem spotkania była bieżąca sytuacja w spółce i przyszłość naszego zakładu. Pani Poseł negatywnie oceniła ostatnie lata zarządzania spółką, których efektem jest zniszczenie silnej pozycji naszych zakładów. Wśród wielu błędnych decyzji wymieniła m.in. nieuzasadnione opóźnianie inwestycji (np. instalacja kwasu azotowego i druga linia saletry granulowanej, które 3-krotnie otwierano) oraz zatrudnianie na wysokie stanowiska menedżerskie niedoświadczonych ludzi z klucza partyjnego, włącznie z przypadkami osób pobierających wynagrodzenia bez świadczenia pracy.

Pani Poseł wyraziła także oburzenie wobec wydawania ogromnych pieniędzy przez poprzednie zarządy na cele nie związane z działalnością statutową spółki.

Wobec takich informacji wyraziliśmy oczekiwanie, będące głosem załogi, co do konsekwentnego rozliczenia osób, których działania i zaniechania doprowadziły naszą firmę na skraj bankructwa.

Pani Poseł, która kandyduje do Parlamentu Europejskiego zapewniła zebranych o swoim wsparciu i zaopiekowaniu problemów Grupy Azoty Puławy na forum UE oraz podejmowaniu inicjatyw w Parlamencie Europejskim, które mogą być istotne dla naszej firmy. Zapewniła, że będzie naszym głosem w Europie.

Z nadzieją przyjęliśmy deklarację Pana Andrzeja Ścibiora jako Radnego Sejmiku - o zainteresowaniu tematem naszej firmy i pomocy oraz wsparciu od Wojewody Lubelskiego Pana Krzysztofa Komorskiego.

Na koniec Pani Poseł przekazała bardzo ważną informację dotyczącą zatrudnienia, którą pozyskała na spotkaniu z Prezesem Grupy Adamem Leszkiewiczem i Prezesem Grupy Azoty Puławy Hubertem Kamolą, z której wynika, że obecnie nie są planowane zwolnienia grupowe a głównym celem wszelkich działań nowego zarządu Grupy Azoty jest poprawa kondycji firmy i zapewnienie stabilności działania.

 

  • Odsłon: 224

Related Articles