Biuro Związku czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7-14
Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Start

Notatka ze spotkania ws. wskaźnika wynagrodzeń na stronę MO ZZiT

W dniu 13.05.2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. negocjacji wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia za 2024r. Podkreślić należy, że na spotkaniu nie uczestniczył przedstawiciel załogi w Zarządzie GAZAP Pan Andrzej Skwarek.

Przedstawiciele strony Pracodawcy przedstawili sytuację finansową Spółki za 2023 r. Przedstawione dane wskazały na bardzo złą kondycję GA ZAP, ponieważ zanotowano znaczną stratę i poziom zadłużenia na koniec roku 2023 wyniósł -776 mln.

Przedstawiono analizę kształtowania się poziomu średniego miesięcznego wynagrodzenia w latach 2015-2023. Na podstawie przedstawionych danych okazało się, że nasze wynagrodzenia w stosunku do roku 2022 spadły o 1,5 %.

Strona Pracodawcy w związku z obecna trudną sytuacją Spółki zaproponowała przyjęcie wynikowego wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Strona Społeczna zadała szereg pytań dotyczących funduszu wynagrodzeń, na które strona Pracodawcy zobowiązała się przygotować odpowiedź na kolejne spotkanie Zespołu.

  • Odsłon: 227

Related Articles