PIKNIK 2024: WPŁATY (CZŁONKOWIE ZZIT-30 ZŁ, SYMPATYCY ZWIĄZKU-90 ZŁ) PROSIMY WNOSIĆ W BIURZE ZWIĄZKU W TERMINIE DO DNIA 15 MAJA 2024 ROKU
Biuro Związku czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7-14
Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Start

VIII Krajowy Zjazd Delegatów ZwiązkuZawodowego Inżynierów i Techników

W dniu 24 czerwca w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się VIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Inżynierów i Techników na którym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu i wybrano nowe władze Związku na kolejną pięcioletnią kadencję.

Przewodniczącym Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników ponownie został wybrany Piotr Sadowski.

W skład Zarządu Krajowego ZZIT zostali wybrani:
1. Mierzejewski Zygmunt – wiceprzewodniczący ds. dialogu społecznego
2. Koźmiński Andrzej – wiceprzewodniczący ds. programowych i sekcji branżowych
3. Tymcio Mirosława – wiceprzewodnicząca ds. finansowych
4. Hyjek Janusz – wiceprzewodniczący ds. administracyjnych – Sekretarz
5. Bąk Agnieszka – członek prezydium ds. prawno-organizacyjnych
6. Illek Arkadiusz – członek prezydium ds. informacji i komunikacji elektronicznej
7. Bałuta Wojciech
8. Czajkowski Leszek
9. Paczyńska Teresa
10. Florjańczyk Jarosław
11. Danik Zygmunt
12. Mielczarek Zdzisław
13. Paciulan Grzegorz
14. Mocek-Selega Elżbieta
15. Leszcz-Cimoszko Katarzyna
16. Kulej Wojciech
17. Szewczyk Krzysztof
18. Szlachcikowski Zygmunt
19. Wyskwar Renata
20. Olszak Robert
21. Pierzchot Ireneusz

W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT weszli:
1. Rycko Janusz – przewodniczący
2. Stachowiak Grzegorz
3. Tomaszewski Grzegorz
4. Kuczyński Marek

Komisje i Zespoły Związkowe

Ireneusz Pierzchot – pełnomocnik Zarządu ds. Sekcji Młodych ZZIT

Komisja Odznaczeń Honorowych ZZIT

1. Andrzej Koźmiński – przewodniczący
2. Janusz Hyjek
3. Robert Olszak

Komisja Statutowa

1. Andrzej Koźmiński – przewodniczący
2. Marek Kuczyński – wiceprzewodniczący
3. Arkadiusz Illek – sekretarz
4. Michał Matyjasik
5. Piotr Drożdż

Zespół ds. współpracy z EUROCADRES

1. Anna Namięta
2. Agnieszka Jonasik
3. Karolina Maciuszonek
4. Katarzyna Leszcz-Cimoszko

Zespół ds. promocji Związku

1. Janusz Hyjek
2. Agnieszka Bąk
3. Renata Wyskwar
4. Andrzej Koźmiński
5. Mirosława Tymcio
6. Arkadiusz Illek

  • Odsłon: 42

Related Articles