ANDRZEJKI PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
piątek, 19 października 2018 10:40

taniec

ZZIT Herbapol Lublin S.A.

Organizuje imprezę integracyjną, na którą serdecznie zapraszają:)
Szczegó
ły:
- 17.11.2018r, - sobota
- w restauracji LOTOS ul. Monta
żowa 14, 20-214 Lublin,
- cena 80z
ł od osoby (w tym 0,5l alkoholu na dwie osoby),
- godz. 18/19-3,
Bardzo prosimy o informację kto z Pa
ństwa jest zainteresowany dobrą zabawą, do 02.11.2018 do naszego biura ZZIT, lub pod numerem telefonu 2960.

 
ODEZWA NA APEL PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
środa, 10 października 2018 11:26

wezwanie

 
OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU KRAJOWEGO ZZIT PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
poniedziałek, 01 października 2018 09:20

z1

z2

 
APEL PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
niedziela, 30 września 2018 10:45

DO CZŁONKÓW ZZIT
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego pismem z dnia 10.04.2017 roku zgłosił zastrzeżenie co do reprezentatywności naszej organizacji ZZIT. Natychmiast odpowiedzieliśmy na zarzut udawadniając w sposób oczywisty w 7 punktach naszą reprezentatywność, która wywodzi się z zapisów w kodeksie pracy, reprezentatywności całego ZZIT oraz naszej ówczesnej centrali Forum Związków Zawodowych . 28 kwietnia otrzymaliśmy od ZZPRC następne pismo z którego jednoznacznie wynikała potrzeba potwierdzenia tego faktu przez Sąd. Pomimo orzeczenia Sądu w Puławach z dnia 17.10.2008 roku mówiącego jednoznacznie o naszej reprezentatywności, wnieśliśmy sprawę do Sądu o ponowne stwierdzenie oczywistego faktu reprezentatywności, co uczynił Sąd Rejonowy w Puławach orzeczeniem z dnia 7.12.2017 roku. Pomimo tego koledzy z ZZPRC postanowili na drodze apelacji w Sądzie Okręgowym w Lublinie nadal drążyć ten aspekt, w imię jakiś zupełnie niepotrzebnych aktów wrogości. W Lublinie 27 września wydane zostało niepomyślne dla naszego związku orzeczenie, które zupełnie odmiennie od normalnego i prostego sposobu odczytywania prawa ( jak uczynił to Sąd Puławski ) stwierdził niereprezantatywność MO ZZIT na dzień 31.03.2016 rok. Należy tutaj zaznaczyć, że ten werdykt może stawiać w kłopotliwym położeniu wiele innych organizacji z FZZ. Z przykrością trzeba tutaj powiedzieć o braku wsparcia prawnego ze stronu FZZ. Jednym z powodów zmiany centrali związkowej z FZZ na OPZZ, która dokonana została obligatoryjną uchwałą Zarządu Krajowego ZZIT, była ucieczka przed możliwością utraty reprezentatywności FZZ w roku 2019 Wtedy to zaczną obowiązywać inne (bardziej surowe) zapisy w nowej ustawie o związkach zawodowych.
Czy zmieni się coś w normalnej pracy związkowej naszej organizacji ZZIT? Nic praktycznie się nie zmieni. Nadal będziemy głośno występować przed pracodawcą w obronie praw nabytych i tych projektowanych w przyszłości. Zgodnie z zapisami w ustawie o związkach zawodowych, która nakłada na pracodawcy wymóg jednakowego traktowania wszystkich zarejestrowanych związków zawodowych, będziemy prezentować nasz punkt widzenia w grupie naszych członków, szczególnie średniej i wyższej kadry kierowniczej. Tego właśnie dzisiaj jeszcze brakuje, gdyż roszczenia i wywoływane świadomie konflikty przez ZZPRC i Solidarność, które niekiedy i za przyzwoleniem poprzedniego Zarządu GA PUŁAWY, uniemożliwiały realizację wielu wniosków.
Rozpoczął pracę zespół do zmian niektórych zapisów w ZUZP. Jesteśmy i będziemy tam widoczni. Będziemy tam wnioskować o dodatkową drugą wolną godzinę w tygodniu dla pracujących w systemie dniówkowym, lub rekompensatę pieniężną za tą godzinę waloryzowaną przy wszystkich ruchach płacowych w naszej firmie. Będziemy prezentować fakty mające rozwiązać istniejący problem, tak aby zachęcić tych najlepszych do objęcia stanowisk ważnych dla bezpieczeństwa procesowego. Będziemy wnioskować o uruchomienie i właściwe wdrożenie systemu obiektywnych ocen pracowniczych, z których naturalnie wynikać będzie kto najbardziej jest odpowiedni do awansu. Przedstawimy projekt monitoringu kariery każdego pracownika od momentu rozpoczęcia pracy aż do odejścia na emeryturę. Zawnioskujemy uruchomienie normalnego, czytelnego i obiektywnego systemu zatrudniania nowych pracowników w GA PUŁAWY.
Czy to jest możliwe? Oczywiście , że jest możliwe przy wzajemnym szacunku i poszanowaniu wszystkich związków zawodowych w naszej firmie. Dotyczy to nie tylko związkowców, dotyczy to też pracodawcy. W ostatnich dwóch latach zostaliśmy totalnie skłóceni. Każdy z nas dokładnie to widzi i wie w czyim interesie jest prowadzona taka polityka. W mętnej wodzie łatwiej zarządza się wszelkimi nieprawidłowościami. Nie może być tak, że dwie organizacje związkowe próbują monopolizować działalność związkową w jednym zakładzie. Monopol zawsze prowadził do nieprawidłowości i zaburzeń etycznych w sposobie zarządzania społecznego w jednej organizacji. Każdego zdania należy z uwagą wysłuchać. To nie tylko problem kultury osób w zespole. To oczywisty wymóg natury etycznej i formalnej. Proszę wszystkich o opamiętanie. Wszystkich tych. którym nieobce są idee, te z SOLIDARNOŚCI i te do których nawoływał Jan Paweł II. Bądźmy razem a nic złego nam się nie przytrafi.

Władysław Papuga

 
CDN PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
piątek, 28 września 2018 09:29

27 września Sąd Okręgowy w Lublinie wydał wyrok o niereprezentatywności naszej organizacji ZZIT. Jest on całkiem odmienny od wyroku Sądu Rejonowego w Puławach z 7 grudnia 2017 roku, który stwierdzał reprezentatywność MO ZZIT przy GA PUŁAWY. Zapisy Art. 24117 kodeksu pracy zostały zupełnie odmiennie zinterpretowane przez te dwa organy sądowe. O tym fakcie poinformowano Piotra Sadowskiego i Zygmunta Mierzejewskiego -Przewodniczących Zarządu Krajowego ZZIT, którzy wraz z Janem Guzem –Przewodniczącym OPZZ wraz ze sztabem prawników już przygotowują się do rewizji w Sądzie Najwyższym. Czekamy teraz na pisemne uzasadnienie z Sądu w Lublinie.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 168
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Odsłon : 701973
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma