Przeciętne wynagrodzenie w Polsce rekordowo wysokie. Już ponad 5,6 tys zł PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
środa, 22 stycznia 2020 10:27

Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w grudniu wyniosło 5.604,25 zł - podał Główny Urząd Statystyczny.

  • Wynagrodzenie w grudniu, licząc rok do roku, wzrosło o 6,2 proc. Z kolei zatrudnienie jest wyższe o 2,6 proc.
  • Do wzrostu płac przyczynił się pozytywny efekt kalendarzowy - ocenia ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś. Wskazuje także, że mamy stagnację zatrudnienia w firmach.
  • Po raz pierwszy poziom przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przebił w grudniu 2019 r. poziom 5,5 tys. zł, a dynamika roczna okazała się wyższa niż w 2018 r. - skomentowali z kolei analitycy Ministerstwa Rozwoju.

- W grudniu 2019 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw roku wyniosło 5.604,25 zł, co oznacza wzrost o 6,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

W porównaniu z poprzednim miesiącem oznacza to wzrost o około 375 zł brutto.

Dane dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Są to podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego, a także wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych i dostawy wody.

Ponadto dotyczą podmiotów zajmujących się gospodarowaniem ściekami i odpadami oraz działalnością związaną z rekultywacją oraz budownictwem, a także handlem hurtowym i detalicznym. Są to również podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz informacji i komunikacji.

Dotyczą również podmiotów prowadzących działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości; działalność prawniczą, rachunkowo-księgową i doradztwa podatkowego, działalność firm centralnych (head offices), a także doradztwa związanego z zarządzaniem. Ponadto chodzi o również o te prowadzące działalność w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej oraz pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. 

Wśród podmiotów, których dotyczą dane GUS, są też te zajmujące się działalnością w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, a także pozostałej indywidualnej działalności usługowej.

- Po raz pierwszy poziom przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przebił w grudniu 2019 r. poziom 5,5 tys. zł, a dynamika roczna okazała się wyższa niż w 2018 r. - wskazali analitycy Ministerstwa Rozwoju. W ich ocenie grudniowe dane można uznać za dobre.

W grudniu wzrosło również zatrudnienie.

- Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 mln 396 tys. i wzrosło rdr. o 2,6 proc. - podał GUS.

- Koniec roku przyniósł zatem dobre wieści z rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie wzrosło w stosunku do listopada 2019 r. o 1,2 tys. osób. Pozwoliło to na utrzymanie rocznej dynamiki na poziomie 2,6 proc., czyli średniej wartości z całej drugiej połowy 2019 r. - zaznaczyli eksperci resortu rozwoju. Zwrócili uwagę, że przeciętna dynamika dla całego roku wyniosła 2,7 proc.

Eksperci MR podkreślili, że poziom przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw "po raz pierwszy, i to znacznie, przebił poziom 5,5 tys. zł". Zwrócili uwagę, że grudniowa miesięczna dynamika była wyższa niż przed rokiem "aż o 1 pkt proc.".

- Również dynamika roczna okazała się być wyższa niż w 2018 r. (o 0,1 pkt proc.) - ocenili.

Z kolei ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś odnosząc się do danych dotyczących wynagrodzenia, zwrócił uwagę, że są one zbliżone do prognoz (6,1 proc. rdr).

- Z jednej strony do wzrostu dynamiki rocznej płac przyczynił się pozytywny efekt kalendarzowy - jeden dzień roboczy więcej niż przed rokiem - i niska baza odniesienia w przypadku przetwórstwa, zaś z drugiej strony wypłata dodatkowych premii w górnictwie (jednorazowa premia w PGG) - wyjaśnił.

Komentując dane dotyczące zatrudnienia, wskazał z kolei na stagnację zatrudnienia w firmach.

- W ujęciu miesięcznym grudzień przyniósł jedynie symboliczny przyrost liczby etatów - o ok. 1 tys., a więc podobnie jak w grudniu przed rokiem. Tak naprawdę już od drugiego kwartału mamy do czynienia ze stagnacją zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W średnim terminie oczekujemy stabilizacji liczby etatów stopniowo przechodzącej w umiarkowany trend spadkowy wraz ze słabnącym popytem na pracę - dodał analityk.

Żródło: www.pulshr.pl

 
Zarząd przeciwny drugiej godzinie urlopu dodatkowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
piątek, 17 stycznia 2020 11:05

godziny22

 
Wartość bonów na posiłki bez zmian PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
piątek, 17 stycznia 2020 11:03

bony22

 
ZAPRASZAMY NA BAL PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 14 stycznia 2020 10:29

bal zzit 2020

 
Pismo do Zarządu GA ZAP w sprawie bonów żywieniowych na posiłki regeneracyjne PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
piątek, 10 stycznia 2020 13:02

bony-1

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 179
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Odsłon : 840647
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma