PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
poniedziałek, 20 sierpnia 2018 06:35

Opinia w sprawie zamiaru utworzenia stanowiska dyrektora zakupów i trzech głównych specjalistów bez integracji służb zakupowych, znajduje się w zakładce "Rada Pracowników"

 
DECYZJA RADY NADZORCZEJ PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 14 sierpnia 2018 08:06

Raport bieżący nr 26/2018
Temat:
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. (dalej: „Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2018 r. odwołała ze składu Zarządu Pana Jacka Janiszka – Prezesa Zarządu Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza delegowała Pana dra Krzysztofa Bednarza – członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, do czasu powołania na tę funkcję osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Pan Krzysztof Bednarz złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację Pana Krzysztofa Bednarza, że nie jest on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Krzysztofa Bednarza.
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zmian w Zarządzie Spółki weszły w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 4 i 5, § 9 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

 
NASZ APEL PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 31 lipca 2018 09:06

                                                                                                                     Puławy, 30.07.2018 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MO ZZIT

 

Zarząd MO ZZIT przy GA PUŁAWY zwraca się tym przesłaniem do Członków naszej organizacji związkowej i do wszystkich tych, którym nie jest obojętna przyszłość naszej firmy Grupy Azoty                         Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Zwracamy się przede wszystkim do wszystkich organizacji związkowych w GA PUŁAWY.

W tej chwili znaleźliśmy się w bardzo napiętej i trudnej sytuacji, której doświadczają wszyscy pracujący w GA PUŁAWY.   Teraźniejsze wydarzenia są też komentowane na wielu portalach                                 komunikacyjnych, są również przedmiotem oglądu przez analityków na szerokim forum związanym z biznesem i oceną wielowektorową standingu naszej firmy.

Powinniśmy zadbać aby nikt z osób zarządzających firmą, organizacji społecznych i związkowych, w jakikolwiek sposób, przekazując oceny na zewnątrz nie powodował spadku wartości naszego zakładu.  

Apelujemy aby wszystkie elementy, które wpływają na pozytywną wartość firmy stanowiły rodzaj świętości i były zawsze w obszarze chronionym dla dobra wspólnego.

W tym przypadku rozróżnienie dobra od zła nie jest trudne jeśli podejmiemy założenie aby w sprawach zasadniczych nie szkodzić.  Natomiast interesy jednostkowe i ambicjonalne były na planie drugim,           poza interesami całej naszej zakładowej społeczności.

Prosimy wszystkich, którzy mają wpływ na kształtowanie złych emocji o wstrzymanie niekorzystnych wypowiedzi i decyzji.

Proponujemy aby po spokojnej analizie i ewentualnym wycofaniu się jedynie o jeden krok, rozpocząć konstruktywny dialog z partnerami stojącymi obok, na tym samym poziomie.

Nie możemy na przyszłość przenosić wrogości, gdyż w przyszłości staniemy się niewiarygodni i stracimy szacunek w zakładowej społeczności. Będziemy nieefektywni w negocjacjach tak                                  z Zarządem GA PUŁAWY jak i z Zarządem Grupy Azoty S.A.

Wnosimy o natychmiastowe spotkanie wszystkich organizacji związkowych, na którym po bezpośredniej i swobodnej prezentacji poszczególnych tez, będzie możliwość podjęcia jednorodnej i czytelnej              polityki na dziś i jutro, mającej na celu zachowanie podmiotowości  i wysokiej pozycji GA PUŁAWY.

Mając na uwadze na pewno przeważającą część pracujących w GA PUŁAWY, którzy wyrażają wolę umożliwienia im spokojnej pracy, szansy realizowania się w przydzielonych im obszarach i zadaniach.

Dlatego musimy dojść do porozumienia.

Niecelowe jest mnożenie wrogów i przeciwników. Mamy wiele do zrobienia w licznych obszarach otaczających pracowników w firmie i poza firmą.

Jeśli zechcemy wytyczyć i skonkretyzować zadania i cele, te wewnętrzne i te na zewnątrz staniemy się efektywni, wiarygodni i skuteczni.

Wierzymy, że jest w nas tyle dobrej woli, iż po darowaniu sobie win; faktycznych i domniemanych, będziemy prowadzić skutecznie wszelkie przedsięwzięcia dla dobra GA PUŁAWY i wszystkich w niej pracujących.

-------------------------------------------------------------------------------

 
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 24 lipca 2018 08:52

Publikację Sprawozdania Zarządu MO ZZIT za I pólrocze 2018 roku zamieszczono w zakładce "SPRAWOZDANIA ZARZĄDU"

 

 
INFORMACJA RADY PRACOWNIKÓW PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
środa, 11 lipca 2018 10:56

Rada Pracowników informuje, że spotkanie konsultacyjne w sprawie projektowanych zmian w Pionie Technologii i Rozwoju odbędzie się 18 lipca br o godz 11.00 w budynku Dyrekcji Produkcji.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Materiały w tej sprawie są do wglądu w biurze ZZIT i u Katarzyny Głuszyńskiej i Anny Ozgi.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 165
Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 
Odsłon : 644604
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma