Biuro Związku czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7-14
Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Warto wiedzieć

Naliczanie emerytur

kalkulatorPrezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 27 marca 2023 r. opublikował nową tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Tablica ta będzie podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego. Emerytura stanowić będzie równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny.

Różnice pomiędzy nową, a  opublikowaną w 2022 r. tablicą są duże i mogą znacząco wpłynąć na wysokość świadczenia. Kobieta, która w ubiegłym roku przeszłaby na emeryturę w wieku 60 lat, miałaby przed sobą – zgodnie z tabelą – 238,9 miesiąca dalszego średniego trwania życia. W roku 2023 kobieta przechodząca na emeryturę w wieku 60 lat będzie miała przed sobą – na podstawie nowej tabeli – aż 254,3 miesiąca dalszego trwania życia. Ta różnica wynosi aż 15,4 miesiąca. W przypadku mężczyzny, który zdecyduje się na emeryturę w momencie ukończenia 65. roku życia podczas wyliczania wysokości emerytury w 2022 r. jego kapitał emerytalny ZUS dzielił przez 196,2 miesiąca, a w 2023 r. podzieli już przez 210 miesięcy. Różnica wynosi 13,8 miesiąca.

Oznacza to, że dla przykładu 60-latka z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 1966,18 zł, czyli mniejszej o ok. 127 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 254,3 zamiast 238,9 miesięcy). Natomiast 65-latek z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 2380,95 zł, czyli mniejszej o ok. 167 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 210,0 zamiast 196,2 miesięcy). 

Podsumowując - osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny, nie muszą spieszyć się z przejściem na emeryturę, aby skorzystać z obowiązującej jeszcze tablicy GUS. Przyznając świadczenie, ZUS zawsze sprawdza, która tablica jest korzystniejsza dla zainteresowanego – tablica obowiązująca w momencie, gdy zainteresowana osoba ukończyła wiek emerytalny, czy tablica obowiązująca w momencie złożenia wniosku o emeryturę.

  • Odsłon: 64

Related Articles