Biuro Związku czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7-14
Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Sprawozdania

Sprawozdanie Rady Pracowników IV Kadencji

Prezentacja raportuRada Pracowników pracowała w okresie od maja 2019 do kwietnia 2023 w składzie:

Agnieszka Kowalik – Przewodnicząca Rady
Agnieszka Zabielska – Wiceprzewodnicząca Rady
Joanna Szostak – Sekretarz Rady oraz członkowie Rady:
Szczepan Górecki
Krzysztof Kłos
Anna Ozga
Sławomir Wręga

Kadencja Rady Pracowników IV Kadencji przypadła na okres, w którym panowała epidemia COVID-19 i dokonywane były wielokrotne zmiany składów Zarządu naszej Spółki.

Rada Pracowników odbyła 60 posiedzeń, a tylko w okresie ostatnich 11 miesięcy to jest od czerwca 2022 do kwietnia 2023 było ich aż 20. Opinie Rady Pracowników były publikowane na tablicy ogłoszeń i w rozgłośni zakładowej.

Rada Pracowników prowadziła dyżury (celem przyjmowania wniosków od pracowników) zapewniając tym samym łatwy dostęp w komunikacji dla wszystkich pracowników naszej Spółki i gwarantując im poufność. Rada Pracowników IV Kadencji otrzymała do opiniowania 21 wniosków dotyczących zmian organizacyjnych w różnych obszarach Spółki to jest obszarów produkcyjnych i pozostałych obszarów związanych z obsługą Spółki.

Zawsze nadrzędnym celem dla Rady Pracowników IV Kadencji był pracownik. Należy zauważyć, że w swojej czteroletniej kadencji Rada Pracowników nie wyraziła zgody na likwidację żadnego stanowiska pracy.

W trosce o nasz zakład, o zapewnienie należytej organizacji pracy w naszej firmie Rada Pracowników zwracała się do Zarządu Spółki o dodatkowe wyjaśnienia a także składała wnioski i postulaty.
Druga godzina wolna dla pracowników jednozmianowych i pracujących w równoważnym systemie organizacji pracy została wprowadzona przez Zarząd Spółki na wniosek Rady Pracowników i organizacji związkowych. Jedną z ważniejszych spraw było opiniowanie wniosku dotyczącego obsady na nowo budowanym bloku BW100. Rada Pracowników w tematach, których procesy inwestycyjne nie zostały zakończone a tym samym niemożliwe było jednoznaczne określenie liczby etatów, Rada Pracowników wydała zgody warunkowe, co oznacza, że po zakończeniu inwestycji Zarząd został zobowiązany do ponownej weryfikacji etatów na tych miejscach w uzgodnieniu z Radą Pracowników.

Niestety dwa wnioski Zarządu, które trafiły do opiniowania przez Radę Pracowników posiadały klauzulę poufności. W związku z tym faktem w następstwie, którego Rada Pracowników nie mogła przeprowadzić konsultacji ani poinformować pracowników o swojej opinii, Rada Pracowników postanowiła skierować wnioski do Sądu w przedmiotowych sprawach o zdjęcie klauzuli poufności. Dwie sprawy nie zostały do tej pory rozstrzygnięte, trwa postępowanie sądowe, którego uczestnikiem będzie już nowo wybrana Rada Pracowników V Kadencji. Tym samym zwracamy się do wszystkich pracowników naszej Spółki o wzięcie udziału w wyborach i dokonanie wyboru, który będzie umożliwiał dalsze uczciwe, propracownicze, merytoryczne prowadzenie spraw związanych z tym co jest najważniejsze – naszymi miejscami pracy i bezpieczeństwem funkcjonowania naszych Zakładów.

RADA PRACOWNIKÓW

  • Odsłon: 70