Notatka ze spotkania strony społecznej z pracodawcą Drukuj
Wpisany przez bzzit   
czwartek, 11 lipca 2019 08:19

W dniu 09. 07.2019 r odbyło się trzecie spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą, które miało na celu ustalenie procentowego wskaźnika wypełnienia tabeli wynagrodzeń.

Cztery reprezentatywne organizacje związkowe podtrzymały swoje wcześniejsze stanowisko  o wypełnieniu tabeli w wysokości 60 % w 2019 r.

Zarząd Spółki zaproponował 20% z wyrównaniem od 1 maja, drugi etap to 10% wdrożone od 01.01.2020 i trzeci etap 30% wdrożony od 01 maj 2020r bez względu na osiągnięty poziom EBITDA za 2019r.

Negocjacje trwają. Strony ustaliły termin następnego spotkania na dzień 17.07.2019r.