KOLIZJA INTERESÓW Drukuj
Wpisany przez adm   
piątek, 03 września 2010 06:15

Odbyło się posiedzenie RN ZAP

RN ZAP zajęła się między innymi zarządzeniem wyborów kandydatów na członków Rad Nadzorczych wybieranych przez pracowników Spółki. Proces ten został przez Radę rozpoczęty zgodnie ze stosownymi aktami normatywnymi, ale został zawieszony do kolejnego posiedzenia RN z dwóch powodów. Po pierwsze otrzymaliśmy od komisji wyborczej wybierającej przedstawicieli załogi do rady pracowników ? proces ten będzie trwał we wrześniu i zarządzenie wyborów do RN kolidowałoby z tym terminem. Drugi problem jaki powstał to w ocenie RN pewna kolizja interesów między funkcją przewodniczącego komisji wyborczej kandydatów do Rady Nadzorczej i prezesa spółki, która według publicznych doniesień chce przejąć Zakłady Azotowe ?Puławy?. Rada uznała, że sprawa ta wymaga wyjaśnienia i osoba pełniąca jednocześnie obie te funkcje musi zadeklarować jednoznacznie swój status i wybrać kim chciałaby być, żeby zapewnić całkowitą bezstronność funkcjonowania komisji wyborczej, ponieważ wybory dotyczą całej załogi. W związku z tym po wyjaśnieniu tych spraw procedura wyborcza zostanie niezwłocznie przez RN podjęta, a myślę, że nastąpi to na kolejnym posiedzeniu Rady.

Relacja z posiedzenia znajduje się na stronie intranetowej ZAP.