Konferencja sprawozdawczo–wyborcza MO ZZIT przy GA ZAP Drukuj
poniedziałek, 18 lipca 2022 14:01

konferencjaW dniu 15.07.2022 r. odbyła się Konferencja sprawozdawczo – wyborcza MO ZZIT przy GA ZAP, podczas której Delegaci podjęli uchwały:

- ws. sprawozdania Zarządu MO ZZIT za lata 2019 – czerwiec 2022,
- ws. sprawozdania finansowego MO ZZIT,
- ws. sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej,
- ws. preliminarza dochodów i wydatków na 2022 r.,
- ws. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Podczas Konferencji zdecydowano także o podwyższeniu składki członkowskiej do kwoty 15 zł, która naliczana będzie od wynagrodzenia za m-c sierpień br.

Delegaci dokonali również wyboru władz związku na V kadencję, tj. od 15.07.2022 r. do 15.07.2027 r.

Przewodniczącą MO ZZIT została jednogłośnie wybrana Renata Wyskwar.

Do Zarządu MO ZZIT zostali wybrani:

- Michał Gajda
- Katarzyna Głuszyńska-Wiak
- Adam Kania
- Joanna Kęska
- Krzysztof Koniarz
- Marek Kuczyński
- Paweł Kwapisz
- Adam Podkościelny
- Paweł Sobieszek

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

- Marcin Boreczek
- Jacek Dobrowolski
- Ewa Kania
- Robert Szymański

Na Delegatów, na Konferencję Okręgu Lubelskiego zostali wybrani:

Jacek Dobrowolski, Katarzyna Głuszyńska-Wiak, Adam Kania, Joanna Kęska, Marek Kuczyński, Paweł Kwapisz, Jarosław Plis, Adam Podkościelny, Renata Wyskwar, Agnieszka Zabielska, Iga Zaręba.

Nowemu Zarządowi MO ZZIT życzymy owocnej pracy i dużo sukcesów.