Notatka ze spotkania przedstawicieli Organizacji Związkowych Drukuj
wtorek, 05 lipca 2022 15:15

pióro

Notatka ze spotkania przedstawicieli Organizacji Związkowych (lista obecności w załączeniu) sygnatariuszy pisma z dnia 27 czerwca 2022 roku zawierającego postulaty załogi Zakładów Azotowych ”Puławy”.

Obecni na spotkaniu powołują Komitet Obrony ,,Puław” (KOP).

Rekomendują wszystkim Zakładowym Organizacjom Związkowym przystąpienie do Komitetu.

Do podstawowych zadań Komitetu Obrony ,,Puław” należą:

1. Obrona Zakładów Azotowych Puławy przed degradacją do poziomu zakładu produkcyjnego Grupy Azoty Tarnów.

2. Ochrona istniejących miejsc pracy i tworzenie nowych.

3. Zahamowanie drenowania naszej Spółki przez Grupę Azoty Tarnów.

4. Przywrócenie szacunku dla prawa i podpisanych umów.

5. Przywrócenie relacji wynagrodzeń pracowników naszej Spółki do poziomu sprzed konsolidacji, kiedy średnia wynagrodzeń w ZAP do średniej krajowej miała się jak 160/100.

Przystępujące organizacje prosimy o delegowanie przedstawicieli.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Obrony ,,Puław” odbędzie się 8 lipca 2022 roku.