BIULETYN
VII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZZIT PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 30 maja 2017 12:25

https://www.slideshare.net/Tandaradey/vii-krajowy-zjazd-delegatw-zzit

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
czwartek, 25 maja 2017 11:06

Art. 24125a.  § 1. 

Reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja związkowa:  

1) będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną na podstawie art. 241 17  § 1 pkt 1, pod warunkiem że zrzesza ona co najmniej 7% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, lub 

2) zrzeszająca co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u pracodawcy. 

§ 2. Jeżeli żadna z zakładowych organizacji związkowych nie spełnia wymogów, o których mowa w § 1, reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja zrzeszająca największą liczbę pracowników.

§ 3. Przy ustalaniu liczby pracowników zrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej, o której mowa w § 1 i 2, uwzględnia się wyłącznie pracowników należących do tej organizacji przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do rokowań w sprawie zawarcia układu zakładowego. W razie gdy pracownik należy do kilku zakładowych organizacji związkowych, uwzględniony może być tylko jako członek jednej wskazanej przez niego organizacji związkowej.

§ 4. Zakładowa organizacja związkowa może przed zawarciem układu zakładowego zgłosić uczestnikom prowadzącym rokowania w sprawie zawarcia tego układu pisemne zastrzeżenie co do spełniania przez inną zakładową organizację związkową kryteriów reprezentatywności, o których mowa w § 1 i 2; prawo zgłoszenia zastrzeżenia przysługuje również pracodawcy.

§ 5. W przypadku, o którym mowa w § 4, zakładowa organizacja związkowa, wobec której zostało zgłoszone zastrzeżenie, występuje do sądu rejonowego - sądu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy z wnioskiem o stwierdzenie jej reprezentatywności. Sąd wydaje w tej sprawie orzeczenie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.

 

OŚWIADCZENIE  DO POBRANIA

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
piątek, 02 grudnia 2016 07:44

Wiceprezes GA PUŁAWY Andrzej Skwarek przyjmuje pracujących w naszej firmie w każdy czwartek od godziny 13:00 do godziny 15:00.

Termin wizyty należy uzgodnić w sekretariacie biura zarządu pod numerem telefonu 22 60.

 
Zaproszenie do Starej Octowni PDF Drukuj Email
Wpisany przez adm   
środa, 16 listopada 2016 11:26
Zaproszenie 
album pulawy2016 plakat2b

 Zapraszam na promocję nowego albumu Puławy ? moje miasto, informacje szczegółowe znajdują się w załączniku

Wizytówka albumu - filmik

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 15 marca 2016 09:32

POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE W 2016 ROKU

1/   budowa, rozbudowa, modernizacja domu,

2/   zakup domu/mieszkania w obrocie wolnorynkowym,

3/   przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na odrębną własność lokalu,

4/   spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe,

5/   sfinansowanie udziału i kaucji w przydzielonym mieszkaniu czynszowym,

6/   adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe,

7/   przystosowanie mieszkania/domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

  1. I.Podstawowe informacje

 

-  maksymalna kwota pożyczki wynosi ośmiokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce za poprzedni rok obrotowy, tj. 43 916 zł,

- okres kredytowania 5 lat,

- oprocentowanie stałe 2% w skali roku.

  1. II.Wymagane dokumenty

 

1/  Wniosek o pożyczkę (do pobrania w Sekcji Socjalnej lub w intranecie),

2/ Zaświadczenie o dochodach współmałżonka (dochód netto za II półrocze 2015 r.) potwierdzone przez Zakład Pracy,

3/ Zaświadczenie ze szkoły lub ksero legitymacji szkolnej dziecka, jeżeli ukończyło

18  lat

4/ Kwestionariusz pomocniczy z danymi dwóch poręczycieli (pracownikami Spółki,

z wykluczeniem współmałżonków i osób mających obciążenia komornicze),

5/ W przypadku wniosku o pożyczkę na zakup mieszkania - umowę notarialną lub umowę przedwstępną kupna-sprzedaży,

6/ W przypadku wniosku o pożyczkę na budowę domu lub rozbudowę/modernizację - pozwolenie na budowę domu, akt własności działki i aktualny kosztorys sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, zawierający informację o:

a/ lokalizacji inwestycji,

b/ całkowitym koszcie i metrażu inwestycji,

c/ stanie zaawansowania robót, 

     7/W przypadku wniosku na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe,  aktualna informacja z banku dotycząca zaciągniętego kredytu i stanu jego spłaty.

  1. III.  Informacje dodatkowe

 

  1/ Termin składania wniosków wraz z dokumentami dodatkowymi: 1 marca- 30 kwietnia br.

 2/ Przewidywany termin rozpatrywania wniosków  przez Komisję Socjalną

w drugiej połowie maja,

  3/ Pierwszeństwo w przyznawaniu  pożyczek mają osoby spełniające nw. wymagania,

-  nigdy nie korzystały z pożyczek ZFŚS,

-  budują lub kupują pierwszy dom/mieszkanie,

-  dochód netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 2 195,81 zł,

- dochód netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza  3 842,67 zł

 

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 5
Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 
Odsłon : 591831
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma