BIULETYN
PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
poniedziałek, 11 września 2017 12:47

NOTATKA ZE SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKOWYCH Z GRUPĄ AZOTY KOLTAR W DNIU 29.08.2017

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 22 sierpnia 2017 13:13

Notatka ze spotkania w dniu 17.08.2017

 
„Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia” PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 13 czerwca 2017 07:18

REGULAMIN PROJEKTU --  REGULAMIN PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 1 --  ZAŁACZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2 --  ZAŁĄCZNIK NR 2

 
VII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZZIT PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 30 maja 2017 12:25

https://www.slideshare.net/Tandaradey/vii-krajowy-zjazd-delegatw-zzit

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
czwartek, 25 maja 2017 11:06

Art. 24125a.  § 1. 

Reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja związkowa:  

1) będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną na podstawie art. 241 17  § 1 pkt 1, pod warunkiem że zrzesza ona co najmniej 7% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, lub 

2) zrzeszająca co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u pracodawcy. 

§ 2. Jeżeli żadna z zakładowych organizacji związkowych nie spełnia wymogów, o których mowa w § 1, reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja zrzeszająca największą liczbę pracowników.

§ 3. Przy ustalaniu liczby pracowników zrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej, o której mowa w § 1 i 2, uwzględnia się wyłącznie pracowników należących do tej organizacji przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do rokowań w sprawie zawarcia układu zakładowego. W razie gdy pracownik należy do kilku zakładowych organizacji związkowych, uwzględniony może być tylko jako członek jednej wskazanej przez niego organizacji związkowej.

§ 4. Zakładowa organizacja związkowa może przed zawarciem układu zakładowego zgłosić uczestnikom prowadzącym rokowania w sprawie zawarcia tego układu pisemne zastrzeżenie co do spełniania przez inną zakładową organizację związkową kryteriów reprezentatywności, o których mowa w § 1 i 2; prawo zgłoszenia zastrzeżenia przysługuje również pracodawcy.

§ 5. W przypadku, o którym mowa w § 4, zakładowa organizacja związkowa, wobec której zostało zgłoszone zastrzeżenie, występuje do sądu rejonowego - sądu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy z wnioskiem o stwierdzenie jej reprezentatywności. Sąd wydaje w tej sprawie orzeczenie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.

 

OŚWIADCZENIE  DO POBRANIA

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 6
Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 
Odsłon : 667161
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma