BIULETYN
Zaproszenie do Starej Octowni PDF Drukuj Email
Wpisany przez adm   
środa, 16 listopada 2016 11:26
Zaproszenie 
album pulawy2016 plakat2b

 Zapraszam na promocję nowego albumu Puławy ? moje miasto, informacje szczegółowe znajdują się w załączniku

Wizytówka albumu - filmik

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 15 marca 2016 09:32

POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE W 2016 ROKU

1/   budowa, rozbudowa, modernizacja domu,

2/   zakup domu/mieszkania w obrocie wolnorynkowym,

3/   przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na odrębną własność lokalu,

4/   spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe,

5/   sfinansowanie udziału i kaucji w przydzielonym mieszkaniu czynszowym,

6/   adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe,

7/   przystosowanie mieszkania/domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

  1. I.Podstawowe informacje

 

-  maksymalna kwota pożyczki wynosi ośmiokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce za poprzedni rok obrotowy, tj. 43 916 zł,

- okres kredytowania 5 lat,

- oprocentowanie stałe 2% w skali roku.

  1. II.Wymagane dokumenty

 

1/  Wniosek o pożyczkę (do pobrania w Sekcji Socjalnej lub w intranecie),

2/ Zaświadczenie o dochodach współmałżonka (dochód netto za II półrocze 2015 r.) potwierdzone przez Zakład Pracy,

3/ Zaświadczenie ze szkoły lub ksero legitymacji szkolnej dziecka, jeżeli ukończyło

18  lat

4/ Kwestionariusz pomocniczy z danymi dwóch poręczycieli (pracownikami Spółki,

z wykluczeniem współmałżonków i osób mających obciążenia komornicze),

5/ W przypadku wniosku o pożyczkę na zakup mieszkania - umowę notarialną lub umowę przedwstępną kupna-sprzedaży,

6/ W przypadku wniosku o pożyczkę na budowę domu lub rozbudowę/modernizację - pozwolenie na budowę domu, akt własności działki i aktualny kosztorys sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, zawierający informację o:

a/ lokalizacji inwestycji,

b/ całkowitym koszcie i metrażu inwestycji,

c/ stanie zaawansowania robót, 

     7/W przypadku wniosku na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe,  aktualna informacja z banku dotycząca zaciągniętego kredytu i stanu jego spłaty.

  1. III.  Informacje dodatkowe

 

  1/ Termin składania wniosków wraz z dokumentami dodatkowymi: 1 marca- 30 kwietnia br.

 2/ Przewidywany termin rozpatrywania wniosków  przez Komisję Socjalną

w drugiej połowie maja,

  3/ Pierwszeństwo w przyznawaniu  pożyczek mają osoby spełniające nw. wymagania,

-  nigdy nie korzystały z pożyczek ZFŚS,

-  budują lub kupują pierwszy dom/mieszkanie,

-  dochód netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 2 195,81 zł,

- dochód netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza  3 842,67 zł

 

 
GryFit PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
środa, 02 marca 2016 12:07

gryfit

 

Informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z Klubem Siłownia i Fitness GryFit w ?Galerii Zielona?. Członkowie ZZIT mogą korzystać ze specjalnej oferty jedynie dla nich kierowanej. 

Kwartalny karnet na siłownię lub fitness w promocyjnej cenie 180 zł. Można również skorzystać z dofinansowania z  funduszu socjalnego. Aby skorzystać z oferty należy zgłosić się do biura ZZIT po karnet potwierdzający członkostwo w związku.

Oferta jest ważna do końca 2016 roku.

Więcej informacji w biurze związku lub pod numerem telefonu 2960

 
WIELKANOC W JAWORZE PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
piątek, 12 lutego 2016 14:08

wielkanoc16mini

wielkanoccennikmini

 
PZU PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
czwartek, 11 lutego 2016 13:25

informacja pzu życie s.a.

Szanowni Państwo.

Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. a PZU S.A., dotyczącej nowego programu ubezpieczeniowego dla Pracowników Grupy Azoty, informujemy o  możliwość zmiany wariantu ubezpieczenia bez tzw. karencji.

Zmiana wariantu dostępna jest dla Państwa w okresie trzech miesięcy od rocznicy polisy t.j. od 1 lutego 2016r. do 30 kwietnia 2016r. Ubezpieczenie po złożeniu deklaracji zmiany, zacznie obowiązywać  od 1-go następnego miesiąca.

Propozycja PZU Życie zawiera:

ü  Możliwość zmiany wariantu ubezpieczenia  bez stosowania okresu karencji tylko dla Pracowników, pełnoletnich dzieci oraz współmałżonków/partnerów życiowych, którzy posiadają obecnie grupowe ubezpieczenie w PZU Życie S.A.                

ü  Dla pozostałych Pracowników oraz pełnoletnich członków ich rodzin, przystąpienie do nowego programu ubezpieczeniowego ? karencja zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. (karencja nie dotyczy NNW oraz zgonów NNW)

Wszelkich informacji na temat ubezpieczeń oraz dopełnienia formalności mogą Państwo uzyskać/dokonać w Biurze Obsługi Klienta PZU Życie S.A. przy Z.A. Puławy S.A. w budynku B-8 (Przedpole) pok.113,  telefon - (473) 17-20 lub 608 29 35 62.

Zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń, które można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta lub pobrać na stronie www.pzu.pl

 

Zakres ubezpieczenia Wariantów Podstawowych obejmuje następujące zdarzenia w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA:

 

Nr

 

        Świadczenie

Wariant  I

Wariant  II

Wariant  III

Wariant  IV

Wariant  V

Wariant  VI

Składka miesięczna

Składka miesięczna

Składka miesięczna

Składka miesięczna

Składka miesięczna

Składka miesięczna

35 zł

45 zł

55 zł

70 zł

90 zł

100 zł

             Pakiet ochronny

   

Skumulowana wysokość wypłaconego świadczenia

Skumulowana wysokość wypłaconego świadczenia

Skumulowana wysokość wypłaconego świadczenia

Skumulowana wysokość wypłaconego świadczenia

Skumulowana wysokość wypłaconego świadczenia

Skumulowana wysokość wypłaconego świadczenia

1

Śmierć ubezpieczonego

26 400

37 800

47 000

64 500

81 000

91 800

2

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

72 000

85 050

110 000

164 550

175 050

210 120

3

Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

38 400

64 800

77 000

100 500

141 000

161 800

4

Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym

130 000

139 450

181 000

255 550

293 050

326 520

5

Śmierć ubezpieczonego spowodowana  wypadkiem przy pracy

130 000

139 450

181 000

255 550

293 050

326 520

6

Śmierć ubezpieczonego  spowodowana wypadkiem komunikacyjnym przy pracy

188 000

193 850

252 000

346 550

411 050

442 920

7

Trwały uszczerbek na zdrowiu                      z tytułu nieszczęśliwego wypadku

           

-  za 100 % uszczerbku

34 000

45 000

50 000

61 500

73 500

78 200

- za  1 % uszczerbku

340

450

500

615

735

782

8

Trwały uszczerbek na zdrowiu                     z tytułu zawału serca i udaru mózgu

           

-  za 100 % uszczerbku

28 000

30 000

33 000

38 000

60 000

72 000

- za  1 % uszczerbku

280

300

330

380

600

720

              Pakiet socjalny

9

Śmierć małżonka

10 400

12 600

13 000

15 600

22 500

28 900

10

Śmierć małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku

29 000

33 000

39 000

49 000

62 500

70 000

11

Śmierć rodziców

2 050

2 650

3 150

3 650

4 000

4 150

12

Śmierć teściów

2 050

2 650

3 150

3 650

4 000

4 150

13

Śmierć dziecka

2 400

4 400

3 600

5 000

6 500

7 200

14

Urodzenie dziecka

1 350

1 650

1 950

2 300

2 650

3 150

15

Urodzenie martwego dziecka

2 700

3 300

3 900

4 600

5 300

6 930

16

Osierocenie dziecka

2 900

4 600

4 800

6 000

7 200

8 300

             Pakiet zdrowotny

17

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

140,00

160,00

212,00

260,00

340,00

360,00

18

Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku przy pracy

157,50

180,00

238,50

292,50

382,50

405,00

19

Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego

157,50

180,00

238,50

292,50

382,50

405,00

20

Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy

175,00

200,00

265,00

325,00

425,00

450,00

21

Pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu

52,50

60,00

79,50

97,50

127,50

135,00

22

Pobyt spowodowany chorobą

35,00

40,00

53,00

65,00

85,00

90,00

23

Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu, który trwał minimum 10 dni

17,50

20,00

26,50

32,50

42,50

45,00

24

Pobyt na oddziale intensywnej terapii

350

400

530

650

850

900

25

Ciężka choroba

4 500

5 000

6 500

9 500

14 000

16 000

26

Ciężka choroba małżonka

1 200

1 850

2 500

4 000

8 000

9 000

27

Operacje chirurgiczne

1500 / 900 / 300

1750 / 1050 / 350

2000 / 1200 / 400

2500 / 1500 / 500

3750 /2250 / 750

4250 / 2550 / 850

28

Trwała niezgodność do pracy zgodnie      z zawodem wykonywanym, wyuczonym lub przyuczeniem zawodowym

20 000

20 000

25 000

25 000

30 000

40 000

29

Leczenie specjalistyczne

1 500

2 000

2 500

3 000

6 000

9 000

Zakres ubezpieczenia Wariantów Dodatkowych obejmuje następujące zdarzenia w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA:

 

Nr

 

Świadczenie

Wariant  I

Wariant  II

Składka miesięczna

Składka miesięczna

19,50 zł

41,00 zł

   

Skumulowana wysokość wypłaconego świadczenia

Skumulowana wysokość wypłaconego świadczenia

1

Śmierć ubezpieczonego

10 000

110 000

2

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 

222 200

3

Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

 

154 000

4

Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym

 

332 200

5

Śmierć ubezpieczonego spowodowana  wypadkiem przy pracy

 

332 200

6

Śmierć ubezpieczonego  spowodowana wypadkiem komunikacyjnym przy pracy

 

442 200

7

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100

 

8

Pobyt spowodowany chorobą

50

 

9

Operacje chirurgiczne

4000 / 2400 / 800

 

10

Leczenie specjalistyczne

5 000

 

11

Z Kartą Apteczną

300

 

12

Utrata zdrowia przez dziecko

20 000

 

13

Medyczny Ekspert Domowy

Wariant

Podstawowy

Wariant

Podstawowy

 

Kontakt z Biurem PZU Życie S.A. przy Zakładach Azotowych Puławy S.A ? Jacek Bierzyński tel. (473)-17-20, budynek B-8 ( PRZEDPOLE ) pokój nr 113. Zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń, które można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta lub na www.pzu.pl.

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PZU.PDF

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 6
Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
Odsłon : 604086
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma