List przewodniczącego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych do Premiera RP PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
czwartek, 25 października 2018 08:05

Szanowny Panie Premierze,
Dnia 22 października 2018 roku 67 członków związków zawodowych, należących do związków zawodowych pilotów i personelu pokładowego PLL LOT (zrzeszonych w OPZZ), zostało zwolnionych dyscyplinarnie z powodu ich udziału w akcji protestacyjnej. Akcja protestacyjna została zorganizowana w odpowiedzi na zwolnienie przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego i jako protest przeciwko prekarycznym warunkom pracy wszystkich członków załogi lotniczej.
W imieniu EKZZ wyrażam swoją najgłębszą dezaprobatę dla decyzji o zwolnieniu pracowników oraz sposobu, w jaki kierownictwo Spółki i jej Prezes traktują członków związków zawodowych. Prawa związków zawodowych, w tym prawo do strajku i dialogu społecznego, są podstawowymi wartościami demokratycznych społeczeństw. Ponadto prawo do strajku i dialogu społecznego jest chronione przez podstawowe konwencje i standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Biorąc pod uwagę fakt, że Spółka PLL LOT jest kontrolowana przez państwo polskie, represjonowanie związków zawodowych w PLL LOT jest jeszcze bardziej rozczarowujące.
Wzywam Pana do przywrócenia dialogu społecznego i ochrony praw związków zawodowych w PLL LOT.
Wyrażając moją solidarność z pokrzywdzonymi pracownikami, uważam, że dialog jest jedynym sposobem na rozwiązanie konfliktu w firmie i zakończenie akcji protestacyjnej. Uważam, że PLL LOT, będąc jedną z najstarszych linii lotniczych na świecie, powinien być firmą, w której pracownicy są traktowani z godnością i szacunkiem, a prawa związków zawodowych są szanowane.
Z poważaniem
Luca Visentini
Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych OPZZ złoży skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w związku z atakami na związki zawodowe w PLL Lot. Prawo do organizowania się w związki zawodowe należy do jednych z podstawowych konwencji MOP. W konwencji numer 98 z 1949 czytamy:
Artykuł 1
1. Pracownicy powinni korzystać z należytej ochrony przed wszelkimi aktami dyskryminacji, dążącymi do naruszenia wolności związkowej w dziedzinie pracy.
2. Taka ochrona powinna odnosić się w szczególności do czynów mających na celu:
[...] b) wydalenie pracownika lub skrzywdzenie go we wszelki inny sposób z powodu jego przynależności do związku zawodowego lub udział w działalności związkowej poza godzinami pracy lub, za zgodą pracodawcy, podczas godzin pracy.

 
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Odsłon : 667028
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma