NASZ APEL PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 31 lipca 2018 09:06

                                                                                                                     Puławy, 30.07.2018 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MO ZZIT

 

Zarząd MO ZZIT przy GA PUŁAWY zwraca się tym przesłaniem do Członków naszej organizacji związkowej i do wszystkich tych, którym nie jest obojętna przyszłość naszej firmy Grupy Azoty                         Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Zwracamy się przede wszystkim do wszystkich organizacji związkowych w GA PUŁAWY.

W tej chwili znaleźliśmy się w bardzo napiętej i trudnej sytuacji, której doświadczają wszyscy pracujący w GA PUŁAWY.   Teraźniejsze wydarzenia są też komentowane na wielu portalach                                 komunikacyjnych, są również przedmiotem oglądu przez analityków na szerokim forum związanym z biznesem i oceną wielowektorową standingu naszej firmy.

Powinniśmy zadbać aby nikt z osób zarządzających firmą, organizacji społecznych i związkowych, w jakikolwiek sposób, przekazując oceny na zewnątrz nie powodował spadku wartości naszego zakładu.  

Apelujemy aby wszystkie elementy, które wpływają na pozytywną wartość firmy stanowiły rodzaj świętości i były zawsze w obszarze chronionym dla dobra wspólnego.

W tym przypadku rozróżnienie dobra od zła nie jest trudne jeśli podejmiemy założenie aby w sprawach zasadniczych nie szkodzić.  Natomiast interesy jednostkowe i ambicjonalne były na planie drugim,           poza interesami całej naszej zakładowej społeczności.

Prosimy wszystkich, którzy mają wpływ na kształtowanie złych emocji o wstrzymanie niekorzystnych wypowiedzi i decyzji.

Proponujemy aby po spokojnej analizie i ewentualnym wycofaniu się jedynie o jeden krok, rozpocząć konstruktywny dialog z partnerami stojącymi obok, na tym samym poziomie.

Nie możemy na przyszłość przenosić wrogości, gdyż w przyszłości staniemy się niewiarygodni i stracimy szacunek w zakładowej społeczności. Będziemy nieefektywni w negocjacjach tak                                  z Zarządem GA PUŁAWY jak i z Zarządem Grupy Azoty S.A.

Wnosimy o natychmiastowe spotkanie wszystkich organizacji związkowych, na którym po bezpośredniej i swobodnej prezentacji poszczególnych tez, będzie możliwość podjęcia jednorodnej i czytelnej              polityki na dziś i jutro, mającej na celu zachowanie podmiotowości  i wysokiej pozycji GA PUŁAWY.

Mając na uwadze na pewno przeważającą część pracujących w GA PUŁAWY, którzy wyrażają wolę umożliwienia im spokojnej pracy, szansy realizowania się w przydzielonych im obszarach i zadaniach.

Dlatego musimy dojść do porozumienia.

Niecelowe jest mnożenie wrogów i przeciwników. Mamy wiele do zrobienia w licznych obszarach otaczających pracowników w firmie i poza firmą.

Jeśli zechcemy wytyczyć i skonkretyzować zadania i cele, te wewnętrzne i te na zewnątrz staniemy się efektywni, wiarygodni i skuteczni.

Wierzymy, że jest w nas tyle dobrej woli, iż po darowaniu sobie win; faktycznych i domniemanych, będziemy prowadzić skutecznie wszelkie przedsięwzięcia dla dobra GA PUŁAWY i wszystkich w niej pracujących.

-------------------------------------------------------------------------------

 
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Odsłon : 701973
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma