LIST PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
środa, 29 listopada 2017 12:47

List otwarty do Piotra Śliwy i Sławomira Wręgi.


Nie jest dobrze, gdy w systemie społecznym organizacje rozpoczynają proces minimalizacji lub wręcz zwalczania innych. Z reguły prowadzi to najczęściej do kłótni, swarów, podczas których każdy przedstawia swoje, podobno jedynie słuszne i prawdziwe poglądy. Na zewnątrz gubi się jakiś element obiektywnej prezentacji opisu zjawiska lub sprawy. W życiu naszym i naszej cywilizacji należy zdać sobie sprawę, że każda organizacja ma prawo po swojemu patrzyć na otoczenie i je oceniać subiektywnie ze swojej perspektywy. Przychodzi jednak taki czas, że trzeba w imię interesu wspólnego, podjąć decyzję jednorodną i korzystną dla ogółu. W systemach demokratycznych nie ma innej możliwości konstruktywnego współdziałania. Każdy inny sposób działania w zróżnicowanej grupie, skazany jest na nieporozumienia, co w konsekwencji często prowadzi do zwalczania i poniżania innych organizacji a przede wszystkim ludzi.


Po oszczerstwach, które ukazały się w ostatnim biuletynie ZZPRC, jestem zmuszony odpowiedzieć na nieprawdziwe słowa, które nijak się mają do rzeczywistej potrzeby, lub chociażby próby, jednolitego stanowiska w obronie naszego zakładu GA PUŁAWY.


Był taki czas, że w faktycznej koalicji z ZZPRC poszliśmy do wyborów prezentując jednego kandydata do Zarządu GA PUŁAWY. Wybory w tamtym przypadku dały efekt pozytywny. Obserwujemy naszego przedstawiciela w Zarządzie podczas jego teraźniejszej pracy, przekazujemy nasze uwagi, staramy się go wspierać i pomagać mu, tam gdzie to jest potrzebne. Zasady reprezentacji w demokratycznych organizacjach jednoznacznie, po wyborach dają prawo skutecznego reprezentowania przez wybraną osobę, całej społeczności a nie jedynie grupy elektoratu z wyborów. Dlatego osoba wybrana, od tego momentu musi liczyć się ze zdaniem całej załogi naszej firmy a nie tej skupionej w ZZIT i ZZPRC.
Organizacje, które były pomocne przy wyborach nie mogą wymagać od wybranego nadzwyczajnej służebności. Nie mogą podporządkowywać decyzyjnie wybranego. To nie tylko jest nieetyczne, ale szkodliwe dla poprawności działania struktur zakładowych i prowadzi prostą drogą do korupcji. 
Nasz związek postanowił na czas ostatnich wyborów obrać drogę najzupełniej neutralną. Tamta koalicja zawiązana była na tamte wybory i jedynie na tamte wybory. W tym roku przed wyborami do RN Zarząd ZZIT postanowił głosami większości pójść do wyborów samodzielnie. Nie było żadnego faktu złamania umowy, bo takiej umowy na te wybory nie było. Faktem jest jedynie to, że była próba ZZPRC utworzenia koalicji przed tymi ostatnimi wyborami. Stało się jednak inaczej, jak napisałem powyżej.


Z inicjatywy naszego związku 4 sierpnia doszło do utworzenia wspólnej reprezentacji związkowej, składającej się z następujących organizacji: ZZPRC, NSZZ SOLIDARNOŚĆ, NZZ JEDNOŚĆ-PUŁAWY, ZZPZAP, ZZIT. Zamiarem tej organizacji było zadanie ucywilizowania zgodnego z prawem pracy procesu przejścia pracowników KOLZAP do nowej organizacji pracy od 1.01.2018 roku. W wyniku dosyć nerwowych negocjacji
z KOLTAREM w Tarnowie i dzięki wsparciu Zarządu GA PUŁAWY udało się uzyskać pozytywny efekt naszego działania. W negocjacjach uczestniczył efektywnie Sławomir Wręga i nikt, który zna dokładnie cały ten proces, nie powinien tego kontestować. Dziwi mnie postawa zarzucająca naszemu związkowi jakikolwiek fakt opóźniania bądź też mieszania w procesie reprezentacji pracowników KOLZAP. Tak nie było. Natomiast fakt powstania w tym samym czasie nowego związku zawodowego w KOLZAP, jest zjawiskiem od nas niezależnym, z którym nie mieliśmy nic wspólnego. I proszę wszystkich
o zaprzestanie insynuacji, domniemań i tworzenia niepotrzebnych teorii.


Po oficjalnym odrzuceniu przez Komitet Strajkowy naszej propozycji uczestnictwa w tej popieranej przez nas akcji, Zarząd ZZIT postanowił niezależnie sformułować takie postulaty do Zarządu Grupy Azoty, które dałyby obszerny obraz naszych poglądów na sposób prowadzenia polityki finansowej, handlowej i społecznej, przez głównego akcjonariusza GA PUŁAWY. W ten sposób sformułowano 8 postulatów, które wolą większości Zarządu ZZIT, opublikowano i przesłano do GA. Z całą stanowczością podkreślam, że absolutnym kłamstwem jest, aby ktokolwiek z członków Zarządu kontaktował się z Włodzimierzem Karpińskim. Przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo. Działania odmienne do intencji Zarządu są niemożliwe, zgodnie z zapisami w „Regulaminie pracy Zarządu ZZIT" - związek reprezentowany jest na zewnątrz jedynie przez Przewodniczącego lub wyznaczonych przez Zarząd członków Zarządu. Zastanawia mnie jednak w jakim celu prezentuje się tego rodzaju oszczerstwa ? Może ktoś będzie mi umiał to tak po ludzku wyjaśnić !
                                                                                                                                                                                                                                 Władysław Papuga

 
Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
Odsłon : 632550
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma