NEGOCJACJE PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
piątek, 11 sierpnia 2017 09:50

Relacja ze spotkania Zespołu ds. negocjacji zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z organizacjami związkowymi w dniu 9 sierpnia 2017.

Strona Związkowa przekazała pracodawcy podpisane postulaty- propozycje zmian do ZUZP i Regulaminu pracy.
Ustalono priorytety realizacji postulatów.
Pkt 1
Wprowadzenie zapisów dotyczących 5-brygadowej organizacji pracy do ZUZP, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Regulaminie pracy.
Pkt 2
Skrócenie czasu pracy dla pracowników jednozmianowych i w równoważnym systemie czasu pracy z 1 godziny tygodniowo – do 2 godzin tygodniowo oraz wprowadzenie dodatkowych zmian w Art. 34 Regulaminu Pracy.
Pkt 3
Wprowadzenie uzupełnień w Regulaminie dodatkowego wynagradzania z tytułu pełnienia funkcji auditorów wewnętrznych.
Pkt 4
Zrównanie dodatku zmianowego dla pracowników świadczących pracę w systemach pracy zmianowej.
Pkt 5
Zmiany w Regulaminie premiowania zostaną przedstawione na następnym spotkaniu.
Pkt 6
Dopisanie stanowiska Dyspozytora Mocy do Regulaminu dodatkowego wynagradzania dla pracowników zastępujących mistrzów i kierowników zmiany.
Pkt 7
Omówienie realizacji 16 postulatów strony społecznej przedstawionych w piśmie z dnia 11.04.2016r. Strona społeczna wnioskuje o realizację n/w postulatów.
Pkt 5 – Podjęcie decyzji o ustanowieniu brązowej odznaki Zasłużony długoletni pracownik GA „Puławy".
Pkt 7- Uruchomienie systemu dopłat MZK dla pracowników rezygnujących z dojazdu samochodem.
Pkt 9- Likwidacja zatrudnienia przez APT.
Strona pracodawcy przedstawi zestawienie aktualnie zatrudnionych pracowników przez APT.
Pkt. 11 – Opracowanie i wdrożenie systemu powołania kadry rezerwowej i określenie ścieżek kariery pracowników.
Przewodnicząca zespołu oświadczyła, że są przygotowane projekty odpowiednich programów i będą przedłożone Zarządowi we wrześniu 2017 r.
Pkt. 12 – Dodanie zapisu w ZUZP dotyczącym pracy w systemie 5 – brygadowej organizacji pracy, oraz 38 godz. tygodnia pracy dla pracowników dniówkowych.
Postulat w tracie negocjacji.
Pkt 14- Analiza potrzeby budowy ostatniego odcinka ścieżki rowerowej od lasu do Bramy Nr.2
Strona społeczna stwierdziła, że zainstalowane bramki dla rowerzystów nie funkcjonują prawidłowo.
Pozostałe punkty z 16 postulatów uznano za zrealizowane

 
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Odsłon : 643280
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma