NEGOCJACJE PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
piątek, 04 sierpnia 2017 08:43

Na spotkaniu z Zarządem GA PUŁAWY 3 sierpnia, wszystkie organizacje związkowe przedstawiły obszary, które będą przedmiotem negocjacji i konkretnych ustaleń, aby w końcu stać się nowymi zapisami w ZUZP.
Spotkanie prowadziła Pani Bożena Kuryłowicz.
Poniżej przedstawione są postulaty do negocjacji w najbliższym czasie:

1. Wprowadzenie zapisów dotyczących 5-brygadowej organizacji czasu pracy, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Regulaminie pracy.
2. Skrócenie czasu pracy dla pracowników jednozmianowych o kolejną 1 godzinę tygodniowo – do 2 godzin tygodniowo, na dotychczasowych zasadach.
3. Wprowadzenie możliwości zamieniania się pracowników pomiędzy brygadami, (pracujących w 5-brygadowym rozkładzie czasu pracy), w przypadkach uzasadnionych szczególnymi sytuacjami życiowymi.
4. Wprowadzenie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zastępujących Dyspozytora mocy podczas jego nieobecności, wg zasad określonych w Regulaminie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zastępujących mistrzów i kierowników zmiany.
5. Wprowadzenie uzupełnień w Regulaminie dodatkowego wynagradzania z tytułu pełnienia funkcji auditorów wewnętrznych. Obecne uregulowania nie obejmują auditorów wszystkich funkcjonujących w Spółce systemów..
6. Wprowadzenie zmian w Regulaminie premiowania.
7. W Taryfikatorze kwalifikacyjnym stanowisk pracy (zał. Nr 1 do ZUZP) wprowadzić zapis, aby pracownik na rok przed deklarowanym odejściem na emeryturę, otrzymał maksymalne wynagrodzenie (z poziomu D) zgodnie z posiadaną kategorią zaszeregowania.
8. Dokonanie w uzasadnionych przypadkach ponownego wartościowania niektórych stanowisk pracy.

                                                                                                                                                                                                                                                         WP

 
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Odsłon : 643274
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma