PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 15 marca 2016 09:32

POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE W 2016 ROKU

1/   budowa, rozbudowa, modernizacja domu,

2/   zakup domu/mieszkania w obrocie wolnorynkowym,

3/   przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na odrębną własność lokalu,

4/   spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe,

5/   sfinansowanie udziału i kaucji w przydzielonym mieszkaniu czynszowym,

6/   adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe,

7/   przystosowanie mieszkania/domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

  1. I.Podstawowe informacje

 

-  maksymalna kwota pożyczki wynosi ośmiokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce za poprzedni rok obrotowy, tj. 43 916 zł,

- okres kredytowania 5 lat,

- oprocentowanie stałe 2% w skali roku.

  1. II.Wymagane dokumenty

 

1/  Wniosek o pożyczkę (do pobrania w Sekcji Socjalnej lub w intranecie),

2/ Zaświadczenie o dochodach współmałżonka (dochód netto za II półrocze 2015 r.) potwierdzone przez Zakład Pracy,

3/ Zaświadczenie ze szkoły lub ksero legitymacji szkolnej dziecka, jeżeli ukończyło

18  lat

4/ Kwestionariusz pomocniczy z danymi dwóch poręczycieli (pracownikami Spółki,

z wykluczeniem współmałżonków i osób mających obciążenia komornicze),

5/ W przypadku wniosku o pożyczkę na zakup mieszkania - umowę notarialną lub umowę przedwstępną kupna-sprzedaży,

6/ W przypadku wniosku o pożyczkę na budowę domu lub rozbudowę/modernizację - pozwolenie na budowę domu, akt własności działki i aktualny kosztorys sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, zawierający informację o:

a/ lokalizacji inwestycji,

b/ całkowitym koszcie i metrażu inwestycji,

c/ stanie zaawansowania robót, 

     7/W przypadku wniosku na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe,  aktualna informacja z banku dotycząca zaciągniętego kredytu i stanu jego spłaty.

  1. III.  Informacje dodatkowe

 

  1/ Termin składania wniosków wraz z dokumentami dodatkowymi: 1 marca- 30 kwietnia br.

 2/ Przewidywany termin rozpatrywania wniosków  przez Komisję Socjalną

w drugiej połowie maja,

  3/ Pierwszeństwo w przyznawaniu  pożyczek mają osoby spełniające nw. wymagania,

-  nigdy nie korzystały z pożyczek ZFŚS,

-  budują lub kupują pierwszy dom/mieszkanie,

-  dochód netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 2 195,81 zł,

- dochód netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza  3 842,67 zł

 

 

IV. Osoba, która otrzyma pożyczkę na cele mieszkaniowe w danym roku kalendarzowym, zobowiązana jest do przedstawienia w Sekcji Socjalnej w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy następujących dokumentów:

a) w przypadku pożyczki na spłatę kredytu/zakup mieszkania (domu) potwierdzenie wpłaty całości kwoty pożyczki na rachunek kredytowy banku/sprzedającego mieszkanie (dom),

b) w przypadku pożyczki na budowę/modernizację domu ? rachunki, faktury dokumentujące poniesione przez pożyczkobiorcę wydatki (co najmniej 50 % wartości otrzymanej pożyczki),

c) w przypadku pożyczki na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na odrębną własność lokalu lub sfinansowanie udziału i kaucji w przydzielonym mieszkaniu czynszowym - potwierdzenie wpłaty całości kwoty pożyczki na powyższy cel.

V.  W przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 18, w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu kwoty otrzymanej pożyczki (jako świadczenie nienależnego) na rachunek ZFŚS, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

 

Wnioskodawca, który podał nieprawdziwe dane lub je zataił, traci prawo do korzystania  z ZFŚS przez okres 5 lat oraz jest zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Dodatkowe informacje w pokoju 127  w budynku B-8 na Przedpolu lub pod numerem telefonu   37 78.

POŻYCZKA NA REMONT BIEŻĄCY MIESZKANIA/DOMU W 2016 ROKU

  1. Podstawowe dane

-  maksymalna kwota pożyczki dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce za poprzedni rok obrotowy, tj. 10 979 zł,

- okres kredytowania 3 lata,

- oprocentowanie stałe 2% w skali roku.

  1. Wymagane dokumenty

1/ Wniosek o pożyczkę (do pobrania w Sekcji Socjalnej lub w intranecie),

2/ Zaświadczenie o dochodach współmałżonka (dochód netto za II półrocze 2015 r.)   potwierdzone przez Zakład Pracy,

3/ Zaświadczenie ze szkoły lub ksero legitymacji szkolnej dziecka, jeżeli ukończyło

18  lat

4/ Kwestionariusz pomocniczy z danymi dwóch poręczyciel (pracowników Spółki, z wykluczeniem współmałżonków i osób mających obciążenia komornicze).

  1. Informacje dodatkowe

1/ Termin składania wniosków od 1 marca-do  30 kwietnia br.

2/ Przewidywany termin rozpatrywania wniosków przez Komisję Socjalną

w drugiej połowie  maja,

3/ Pierwszeństwo w przyznawaniu  pożyczek mają osoby spełniające nw. wymagania,

-   które nigdy nie korzystały z pożyczek ZFŚS,

-  dochód netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 2 195,81 zł,

-  dochód netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 3 842,67 zł

4/ Osoba, która otrzyma pożyczkę na cele mieszkaniowe w danym roku kalendarzowym, zobowiązana jest do przedstawienia w Sekcji Socjalnej w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy rachunki lub faktury dokumentujące poniesione przez pożyczkobiorcę wydatki co najmniej 30 % wartości otrzymanej pożyczki.

5/ W przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 4, w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu kwoty otrzymanej pożyczki (jako świadczenie nienależnego) na rachunek ZFŚS, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

 

Wnioskodawca, który podał nieprawdziwe dane lub je zataił, traci prawo do korzystania  z ZFŚS przez okres 5 lat oraz jest zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

 

Dodatkowe informacje w pokoju 127  w budynku B-8 na Przedpolu lub pod numerem telefonu   37 78.

 
Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 
Odsłon : 632530
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma