Ocena obecnej sytuacji w Grupie Azoty Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
piątek, 25 sierpnia 2023 12:38

Z uwagi na podpisanie listu intencyjnego rozpoczynającego etap badań dotyczących przejęcia Zakładów Azotowych w Puławach przez Orlen przedstawiamy nasze stanowisko na temat trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza Spółka:

1. Uważamy, że do zaistniałej trudnej sytuacji ekonomiczno–finansowej doprowadziło nieudolne zarządzanie Spółką w ostatnich latach, oraz brak w tym czasie jakichkolwiek pozytywnych działań ze strony właściciela - Grupy Azoty w Tarnowie, jak i Skarbu Państwa.
Niewłaściwa i spóźniona reakcja na zmianę czynników zewnętrznych, przyzwolenie na bogacenie się innych spółek Skarbu Państwa kosztem Puław, „rozpasany do bizantyjskich" rozmiarów sponsoring, opóźnione i w wielu przypadkach nietrafione inwestycje, to tylko niektóre błędy w zarządzaniu, które doprowadziły do zaistniałej sytuacji.

2. Biorąc pod uwagę powyższe, oczekujemy od organów naszej Spółki, Grupy Azoty w Tarnowie oraz Państwa Polskiego, w tym Ministerstwa Aktywów Państwowych, które doprowadziły i dopuściły do obecnej sytuacji działań jednoznacznych i zdecydowanych w celu wyprowadzenia naszej Spółki z kryzysu i powrotu na drogę rozwoju.

3. Nie będziemy wypowiadali się na temat działań Spółki Orlen, dopóki nie będą znane konkretne propozycje dla Puław, które nie zostały nam przedstawione w obiecanym terminie. Dnia 6 czerwca 2023 r. Prezes Orlenu dał nam do zrozumienia, że w przypadku przejęcia Puław, planowana jest likwidacja Spółki Akcyjnej w Puławach, a my doskonale wiemy, że to nie jest krok w kierunku rozwoju Puław a wręcz w ich dalszym uprzedmiotowieniu!
Uważamy, że priorytetowa droga wyjścia Puław z kryzysu powinna być oparta o samodzielne jej funkcjonowanie, bez żadnego podporządkowania pionowego pod inną Spółkę.
Będzie to oczywiście możliwe po zrekompensowaniu miliardowych danin przekazanych przez Puławy głównie do Tarnowa oraz innych strat poniesionych w wyniku tej wieloletniej zależności. Biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne i globalne oraz jeszcze posiadane przez Puławy zasoby materialne i intelektualne uważamy, że samodzielnie zarządzane Puławy są w stanie w ciągu kilku lat wrócić do roli jednego z globalnych championów produkcji nawozowo – chemicznej.
Spółka nasza, nigdy w historii nie korzystała z finansowej pomocy państwa i teraz też takiej pomocy nie potrzebuje. Potrzebuje zaś działań przywracających jej zdolność samostanowienia z profesjonalnym Zarządem dbającym o interesy Puław.

4. Jako odpowiedzialne związki zawodowe uważamy, że najważniejsze jest utrzymanie odpowiedniego poziomu produkcji i sprzedaży, a tym samym utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym.
Nie będziemy więc prowadzili „wazeliniarskiej" dyskusji zarówno z Orlen jak i z Zarządem Spółki, czyli z tymi, którzy według naszej oceny przyczynili się do obecnej sytuacji, dopóki nie będą przedstawione konkretne propozycje programowe. Będziemy twardo żądali realnych programów wyjścia z niezawinionego przez pracowników kryzysu, zabezpieczenia miejsc pracy i warunków płacowych oraz zabezpieczenia Puław przed drenażem finansowym przez inne regiony Polski.

5. Aby powyższy scenariusz zakończył się sukcesem, konieczna jest jedność i poparcie załogi oraz współpraca związków zawodowych. Sytuacja Spółki jest bardzo trudna i wszelkie działania kolaboracyjne z rządzącymi są igraniem z losem pracowników, firmy i Puław.

 
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Odsłon : 1185419
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma