RELACJA Z TARNOWA PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
piątek, 23 czerwca 2017 13:46

Puławy, 23 czerwca 2017 r.

Informacja ze spotkania organizacji związkowych Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A.
z przedstawicielami Zarządu Grupy Azoty, przewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy Azoty PUŁAWY oraz Prezesem Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY

22 czerwca 2017 roku na nasz wniosek w Tarnowie spotkaliśmy się z przedstawicielami organów statutowych Grupy Azoty. Spotkanie dotyczyło następujących obszarów:

1. Plany dotyczące konsolidacji spółek Grupy Azoty,  m.in. ujednolicenie znaku graficznego (logo) w Grupie
Ustalono, że procesy konsolidacji nie mogą naruszać poczucia utożsamiania się pracowników
z poszczególnymi zakładami. Celem konsolidacji było wzmocnienie wszystkich podmiotów tworzących Grupę, a nie słabszych kosztem silniejszych. Wykazano ewidentny brak komunikacji pomiędzy Grupą Azoty a przedstawicielami załogi PUŁAW. Ustalono, że te niedociągnięcia zostaną wyeliminowane w szczególności poprzez przywrócenie prawidłowej komunikacji ze związkami zawodowymi i Radą Pracowników Grupy Azoty PUŁAWY.


2. Zmiany w pionie handlowym PUŁAW
Przedstawiciele organizacji związkowych stanowczo zaprotestowali przeciwko proponowanym przez Zarząd Grupy zmianom w pionie handlowym, stwierdzając, że zarówno charakter zmian, jak i sposób ich wprowadzenia są nie do zaakceptowania. Głównym powodem jest oczywiście pomniejszenie wartości puławskich zakładów, które byłoby naturalną konsekwencją wprowadzonych zmian. Nie zostanie zaakceptowane przejęcie pracowników PUŁAW przez Grupę. Nie ma społecznej akceptacji na likwidację Biura Zakupów (Tradingu). Nie ma zgody na osłabianie firm dystrybucyjnych stanowiących własność PUŁAW.
Ustalono, że projekt restrukturyzacji obszaru handlowego w Grupie Azoty wróci do konsultacji pomiędzy Zarządami Grupy Azoty PUŁAWY i Grupy Azoty. Następnie zostanie skonsultowany ze związkami zawodowymi i Radą Pracowników PUŁAW.


3. Zmiany w statucie Grupy Azoty PUŁAWY
Prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki oraz dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru Właścicielskiego Anna Zarzycka-Rzepecka zapewnili zebranych, że wszelkie znajdujące się
w statucie ograniczenia załogi w wyborze swoich przedstawicieli do organów Spółki tj. Rady Nadzorczej i Zarządu zostaną usunięte podczas najbliższego walnego zebrania, czyli 30 czerwca 2017 r.


4. Przedstawiciele PUŁAW w Zarządzie Grupy Azoty
Organizacje związkowe zaprezentowały stanowisko, iż oczekują stosowania zasad ładu korporacyjnego opisanych w pkt 6 Umowy o konsolidacji z 14 listopada 2012 r. zawartej pomiędzy Zakładami Azotowymi w Tarnowie – Mościcach S.A. a Zakładami Azotowymi „Puławy" S.A., dotyczącymi powołania połowy składu Zarządu Grupy spośród pracowników PUŁAW.
W odpowiedzi przedstawiciele Zarządu Grupy Azoty wyrazili pogląd, że Umowa
o konsolidacji nie obowiązuje, gdyż została zawarta z naruszeniem prawa. Organizacje związkowe zwrócą się o ekspertyzę prawną w tej sprawie.


5. Plany inwestycyjne w Grupie Azoty PUŁAWY
Strona związkowa wyraziła zaniepokojenie przekazaniem nadzoru nad pionem inwestycji osobie nieposiadającej żadnego doświadczenia w tym obszarze. Zapytaliśmy również o realizację planowanych inwestycji w PUŁAWACH. Według przedstawicieli Grupy Azoty realizacja rozpoczętych i planowanych inwestycji nie jest zagrożona. Wynika to między innymi z faktu nadpłynności finansowej puławskich zakładów.

Po wyczerpaniu agendy spotkania przedstawiciele związków zawodowych stanowczo zaprotestowali przeciwko próbie wdrożenia Jednolitego Regulaminu Zamówień w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty S.A. z dnia 1 czerwca 2017 r. na zasadzie polecenia z Grupy Azoty. Wdrożenie regulaminu
w przedstawionej formie może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa zakładów. Uważamy, że wprowadzanie wszelkich aktów normatywnych z poziomu Grupy powinno odbywać się
z uwzględnieniem interesów i odrębności każdej ze Spółek.

Notatkę sporządzili przedstawiciele organizacji
związkowych uczestniczących w spotkaniu

 
PODZIĘKOWANIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 13 czerwca 2017 07:35

Wczoraj został złożony wniosek do Sądu Rejonowego o potwierdzenie reprezentatywności MO ZZIT przy GA PUŁAWY, na skutek zastrzeżenia ZZPRC przy GA PUŁAWY z dnia 10.04.2017 roku i 28.04.2017 roku; na podstawie art.24125a § 4 k.p..
Wymagało to żmudnego zbierania oświadczeń wskazujących naszą organizację związkową jako reprezentatywną, wśród członków ZZIT (pracowników GA PUŁAWY).
Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w zbieranie oświadczeń.
Bardzo dziękuję wszystkim Członkom naszego związku za wyrozumiałość i powszechny, pozytywny odzew na wezwanie związku.

                                                                                                                                                     Władysław Papuga

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 13 czerwca 2017 07:16

Serdecznie zapraszamy do udziału  w  projekcie „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia” , w którym mogą Państwo skorzystać z 5-dniowego WYJAZDU ZAGRANICZNEGO. Projekt realizowany jest na tere­nie 5 woje­wództw: lubel­skie, pod­kar­pac­kie, świę­to­krzy­skie, pod­la­skie oraz war­miń­sko­–ma­zur­skie.

Pozostały nam WOLNE MIEJSCA dla członków/pracowników/współpracowników/wolontariuszy ORGANIZACJI PRACODAWCÓW I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH.

Udział w takim wyjeździe zagranicznym będzie niesamowitą wartością dodaną dla organizacji, jak również dla samego siebie;)

Oferta projektu:

  • Organizacja 5- dniowego wyjazdu zagranicznego (w dni robocze) do jednego z państw: Cypru, Hiszpanii lub Wielkiej Brytanii na podstawie Indywidualnych Planów Mobilności Ponadnarodowej (IPMP)
  • Wsparcie w przygotowaniu Indywidualnych Planów Mobilności Ponadnarodowej (IPMP)

Wizyta zagraniczna może mieć charakter stażu/ Job shadowingu (towarzyszenie w pracy doświadczonemu pracownikowi). Instytucja przyjmująca, zakres i szczegółowy program wizyty będzie dla każdej osoby indywidualnie ustalany przed wyjazdem. Celem wyjazdów jest poznanie nowych metod i technik pracy, wymiana doświadczeń z innymi osobami pracującymi
w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.

Zapewniamy:

- bezpłatny transport na miejsce odbywania wizyty i z powrotem,
- zakwaterowanie w hotelu,
- zapewnienie środków na utrzymanie za granicą .

Wkład własny uczestników: 285 zł/osobę

Dopuszczalne formy wniesienia wkładu własnego:

  • Odliczenie ze środków na utrzymanie
  • Wpłata przez uczestnika lub instytucję wysyłającą

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://nowewyzwania.oic.lublin.pl/

Nabór zgłoszeń - formularzy rekrutacyjnych do projektu zakończy dnia 31.07.2017r.  

Szczegóły w zakładce Informacje i naszym biurze ZZIT
 
NO I PO PIKNIKU... PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 06 czerwca 2017 12:14

Do tej pory piknik organizowany przez naszą firmę z okazji Dnia Chemika cieszył się wśród pracowników zawsze dużą popularnością. Zdarzały się w przeszłości niedociągnięcia przede wszystkim związane z nazbyt długim oczekiwaniem w części gastronomicznej i części piwnej. Ale przez dwa lata ostatnie i te elementy zostały bardzo dobrze zorganizowane. Praktycznie bez kolejki, przez cały czas trwania imprezy, można było korzystać z licznych bufetów i wielu nalewaków piwa. Okazało się, że można podołać takiemu zadaniu.

Ale w sobotę w czasie naszej imprezy chemików niestety zobaczyłem, że coś w tegorocznej organizacji zawiodło. Najpierw denerwowałem się zbyt długim oczekiwaniem na wpuszczenie do obiecanego raju. W moim przypadku było to 45 minut. Ale były też osoby które twierdziły, że trwało to całą godzinę. Zaopatrzenie w produkty gastronomiczne budziły wiele zastrzeżeń. Znowu pojawiły się kolejki. Widziałem zniecierpliwienie a niekiedy i złość wśród uczestników imprezy. Zdarzały się okresy, widocznych błądzących gości pomiędzy stoiskami, w których serwowano jedzenie i ci wyrywali sobie potrawy, bo akurat to było na składzie.
Firma wynajęta do usługi gastronomicznej zupełnie nie była przygotowana ani na taką ilość konsumentów, ani na jakość serwowanych produktów. Były podobno przypadki zatruć pokarmowych, na szczęście chyba niegroźnych.
Ciekawi mnie dlaczego do usługi cateringu nie została zaangażowana nasza rodzima spółka córka STOZAP?
Trzeba jednak uczciwie przyznać, że serwowanie piwa było sprawnie i bez kolejki realizowane.
Firma ochroniarska też nie pochwaliła się efektywnością i skutecznością swej pracy. Były przypadki bijatyk wśród uczestników biesiady. Trzeba było wzywać policję do pacyfikacji tych zdarzeń.
Z pewną radością jednak stwierdzam, że w tym roku ocenić trzeba pozytywnie część kulturalno rozrywkową.
Oby w roku następnym wyciągnięto właściwe wnioski i aby błędy się nie powtórzyły.

                                                                                                                                                                                 Władysław Papuga

 
O DRUGĄ GODZINĘ.... PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
poniedziałek, 05 czerwca 2017 12:48

pismo-godziny

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 150
Naszą witrynę przegląda teraz 63 gości 
Odsłon : 526613
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma