DO PRAWDZIWYCH KIBICÓW !!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
poniedziałek, 28 sierpnia 2017 07:21

Posiadamy do rozdania wejścówki na mecze PGNiG Superligi Piłki Ręcznej organizowane przez KS Azoty-Puławy S.A. w sezonie sportowym 2017/2018

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do 5 września br. do biura związku, gdzie drogą losowania wyłoni się posiadaczy karnetów.

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 22 sierpnia 2017 13:15

Notatka ze spotkania Organizacji Związkowych z Zarządem GA KOLTAR znajduje się w zakładce Informator

 
INFORMATOR PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
poniedziałek, 21 sierpnia 2017 06:24

PROTOKÓŁ RADY PRACOWNIKÓW W ZAKŁADCE "RADA PRACOWNIKÓW"

 
NEGOCJACJE PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
piątek, 11 sierpnia 2017 09:50

Relacja ze spotkania Zespołu ds. negocjacji zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z organizacjami związkowymi w dniu 9 sierpnia 2017.

Strona Związkowa przekazała pracodawcy podpisane postulaty- propozycje zmian do ZUZP i Regulaminu pracy.
Ustalono priorytety realizacji postulatów.
Pkt 1
Wprowadzenie zapisów dotyczących 5-brygadowej organizacji pracy do ZUZP, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Regulaminie pracy.
Pkt 2
Skrócenie czasu pracy dla pracowników jednozmianowych i w równoważnym systemie czasu pracy z 1 godziny tygodniowo – do 2 godzin tygodniowo oraz wprowadzenie dodatkowych zmian w Art. 34 Regulaminu Pracy.
Pkt 3
Wprowadzenie uzupełnień w Regulaminie dodatkowego wynagradzania z tytułu pełnienia funkcji auditorów wewnętrznych.
Pkt 4
Zrównanie dodatku zmianowego dla pracowników świadczących pracę w systemach pracy zmianowej.
Pkt 5
Zmiany w Regulaminie premiowania zostaną przedstawione na następnym spotkaniu.
Pkt 6
Dopisanie stanowiska Dyspozytora Mocy do Regulaminu dodatkowego wynagradzania dla pracowników zastępujących mistrzów i kierowników zmiany.
Pkt 7
Omówienie realizacji 16 postulatów strony społecznej przedstawionych w piśmie z dnia 11.04.2016r. Strona społeczna wnioskuje o realizację n/w postulatów.
Pkt 5 – Podjęcie decyzji o ustanowieniu brązowej odznaki Zasłużony długoletni pracownik GA „Puławy".
Pkt 7- Uruchomienie systemu dopłat MZK dla pracowników rezygnujących z dojazdu samochodem.
Pkt 9- Likwidacja zatrudnienia przez APT.
Strona pracodawcy przedstawi zestawienie aktualnie zatrudnionych pracowników przez APT.
Pkt. 11 – Opracowanie i wdrożenie systemu powołania kadry rezerwowej i określenie ścieżek kariery pracowników.
Przewodnicząca zespołu oświadczyła, że są przygotowane projekty odpowiednich programów i będą przedłożone Zarządowi we wrześniu 2017 r.
Pkt. 12 – Dodanie zapisu w ZUZP dotyczącym pracy w systemie 5 – brygadowej organizacji pracy, oraz 38 godz. tygodnia pracy dla pracowników dniówkowych.
Postulat w tracie negocjacji.
Pkt 14- Analiza potrzeby budowy ostatniego odcinka ścieżki rowerowej od lasu do Bramy Nr.2
Strona społeczna stwierdziła, że zainstalowane bramki dla rowerzystów nie funkcjonują prawidłowo.
Pozostałe punkty z 16 postulatów uznano za zrealizowane

 
NEGOCJACJE PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
piątek, 04 sierpnia 2017 08:43

Na spotkaniu z Zarządem GA PUŁAWY 3 sierpnia, wszystkie organizacje związkowe przedstawiły obszary, które będą przedmiotem negocjacji i konkretnych ustaleń, aby w końcu stać się nowymi zapisami w ZUZP.
Spotkanie prowadziła Pani Bożena Kuryłowicz.
Poniżej przedstawione są postulaty do negocjacji w najbliższym czasie:

1. Wprowadzenie zapisów dotyczących 5-brygadowej organizacji czasu pracy, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Regulaminie pracy.
2. Skrócenie czasu pracy dla pracowników jednozmianowych o kolejną 1 godzinę tygodniowo – do 2 godzin tygodniowo, na dotychczasowych zasadach.
3. Wprowadzenie możliwości zamieniania się pracowników pomiędzy brygadami, (pracujących w 5-brygadowym rozkładzie czasu pracy), w przypadkach uzasadnionych szczególnymi sytuacjami życiowymi.
4. Wprowadzenie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zastępujących Dyspozytora mocy podczas jego nieobecności, wg zasad określonych w Regulaminie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zastępujących mistrzów i kierowników zmiany.
5. Wprowadzenie uzupełnień w Regulaminie dodatkowego wynagradzania z tytułu pełnienia funkcji auditorów wewnętrznych. Obecne uregulowania nie obejmują auditorów wszystkich funkcjonujących w Spółce systemów..
6. Wprowadzenie zmian w Regulaminie premiowania.
7. W Taryfikatorze kwalifikacyjnym stanowisk pracy (zał. Nr 1 do ZUZP) wprowadzić zapis, aby pracownik na rok przed deklarowanym odejściem na emeryturę, otrzymał maksymalne wynagrodzenie (z poziomu D) zgodnie z posiadaną kategorią zaszeregowania.
8. Dokonanie w uzasadnionych przypadkach ponownego wartościowania niektórych stanowisk pracy.

                                                                                                                                                                                                                                                         WP

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 153
Naszą witrynę przegląda teraz 73 gości 
Odsłon : 572632
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma